Školy

UMPRUM
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
FA - ČVUT
Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze
SCHOLASTIKA
Vyšší odborná škola vizuální komunikace Scholastika
FSv - ČVUT
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze
ART & DESIGN INSTITUT
ART & DESIGN INSTITUT v Praze
PCU
Prague City University
Anglo-American University
Anglo-American University in Prague
AVU
Akademie výtvarných umění v Praze
FaVU - VUT
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
FSI - VUT
Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
FA - VUT
Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně
FAST - VUT
Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
PdF - MUNI
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
MENDELU
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně
FU - OU
Fakulta umění Ostravské univerzity
FAST - VŠB - TUO
Fakulta stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
FMMI - VŠB - TUO
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské
TUL
Technická univerzita v Liberci
FDULS ZČU v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
FMK UTB
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
UJEP
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
PdF - UHK
Pedagogická fakulta - Univerzita Hradec Králové

Studujte design

Česká designérská scéna se rozrůstá a je to dáno i rozšiřujícími se možnostmi, které české vysoké školství nabízí. Tato stránka vám pomůže nahlédnout pod povrch a představí místa, kde design studovat.

Proč studovat design?

Designérská praxe je rozmanitá, ale rovněž náročná práce. Co všechno obnáší být designérem, pohledy designérů i firem mapují publikace Proč design? a Neviditelná strana designu. Obě vám pomohou ujasnit si, co znamená být designérem. Stáhnout si je můžete ZDE

Kam se jít podívat

Každá vysoká škola prezentuje práce svých studentů zpravidla 2x za rok a bývají s nimi spojeny i dny otevřených dveří. Zkontrolujte si termín dnů otevřených dveří přímo na webu školy, která vás zajímá. Stejně tak vám soustu informací, od úrovně studentských prací přes přístup pedagogů po atmosféru v ateliéru prozradí osobní návštěva klauzur. Získáte tak aktuální přehled o tom, co se na škole děje, můžete se setkat jak se studenty i vyučujícími a získat informace z první ruky.

Pro informace o přijímacím řízení a kontakty je nejlepší podívat se na weby konkrétní školy. Pokud už máte představu, jaký obor chcete studovat, máte nějaké vlastní skici, návrhy nebo další tvorbu, napište přímo asistentům nebo vedoucím atelierů a domluvte si konzultaci.

O tom, jaké vysoké školy studium nabízejí, se dozvíte z naší sekce ŠKOLY. Nabízíme vám nejen jednoduchý a praktický rozcestník, ale přinášíme také aktuální dění ze škol - v podobě článků o studentských a ateliérových úspěších, fotoreportů z klauzur nebo rozhovorů s pedagogy. Nejnovější články týkající se každé školy najdete ve zmiňované sekci školy.