Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Přednášky & workshopy

Budoucnost designu

Sami nebo ve spolupráci s jinými organizacemi hledáme nové výzvy, nová témata, příklady skvělé praxe a inspiraci u nás i v zahraničí. Pořádáme přednášky a workshopy pro studenty a odbornou veřejnost, vydáváme publikace.

Již od svého založení se CZECHDESIGN soustavně věnuje propagaci zodpovědného přístupu v navrhování. Equal design neboli přístupný design zohledňuje potřeby co nejširší skupiny lidí, bez ohledu na jejich věk, pohlaví či jakákoliv omezení. Designéři, kteří tvoří s ohledem na udržitelnost, ekologii, bezpečnost a sociální rovinu svých návrhů se řadí právě k tomuto směru. Více se o tématu přístupného designu dozvíte z našich článků.

Budoucnost designu je zatím naším posledním vzdělávacím projektem. Do České republiky jsme pozvali 16 světoznámých odborníků na design, aby přinesli své zkušenosti české scéně. Podařilo se nám navázat spolupráci s Helen Hamling Centre, Park, a dalšími. Vše jsme zaznamenali na videozáznam i do publikace, kterou si můžete prohlédnout zde.