Soutěžní workshop Interaktivní expozice České Švýcarsko

 

Kategorie: Architektura a interiéry
Formát soutěže: Soutěžní workshop

Vyhlašovatel: České Švýcarsko
Výsledky soutěží

Vizualizace vítězného návrhu Studia COSMO a spol. – rozhledna s vyhlídkou do úchvatné krajiny Českého Švýcarska | Zdroj: Studio COSMO Vizualizace vítězného návrhu Studia COSMO a spol. – rozhledna s vyhlídkou do úchvatné krajiny Českého Švýcarska | Zdroj: Studio COSMO

Tři multioborové týmy architektů a designérů, jedno komplexní zadání a atraktivní výzva vytvořit moderní a interaktivní expozici pro jednu z nejvýznamnějších českých turistických destinací. Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě prochází proměnou pod taktovkou Studia COSMO, které vzešlo vítězně z unikátní soutěže pořádané organizací Czechdesign.

O soutěži

Soutěž proběhla v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů, a to formou soutěžního workshopu s parametry užší jednofázové projektové soutěže.
Úkolem soutěžících bylo navrhnout ideově-technologický koncept nové expozice s přesahem do veřejného prostoru. Nová expozice by měla návštěvníkům pomocí současných interaktivních metod zprostředkovat zážitky z návštěvy skrze nevšední vyprávění příběhů přírody, kulturní krajiny a lidí z Českého Švýcarska. 
Všichni účastníci byli za své návrhy oceněni, vítěz získal zakázku na dopracování projektové dokumentace.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:
MgA. Bronislav Stratil – autorizovaný architekt,
Mgr. Kateřina Knappová – kurátorka výstav, režisérka, scenáristka

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
Jan Kolář – starosta Krásné Lípy

Členové poroty s hlasem poradním:
Jan Šmíd – ředitel společnosti České Švýcarsko o.p. s.,
Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D. – autorizovaný architekt.

Výsledky soutěže

1. místo: Studio COSMO + KHS + SIMID
2. místo: Qubus + Petr Stolín architekt + Oficina + Jakub Jansa
3. místo: JinJan

Více se o soutěži dočtete v tomto článku

Další soutěže