Soutěž na pomník Pražského povstání a úpravy náměstí Interbrigády

 

Kategorie: Architektura a interiéry
Formát soutěže: Otevřená soutěž

Vyhlašovatel: Městská část Praha 6
Výsledky soutěží

Nový památník vyrůstá na hraně zpevněné polyfunkční plochy tzv. bulváru a navrhované zahrady. | Zdroj: RSAA/ ZAN studio Nový památník vyrůstá na hraně zpevněné polyfunkční plochy tzv. bulváru a navrhované zahrady. | Zdroj: RSAA/ ZAN studio

Otevřenou soutěž o návrh, kterou vyhlásila městská část Praha 6 s cílem nalézt nejvhodnější architektonicko-výtvarné řešení pomníku Pražského povstání a úprav náměstí Interbrigády, vyhrálo architektonické studio RSAA se svým konceptem „Voláme všechny…“.

O soutěži

Předmětem soutěže byl návrh výtvarného řešení Pomníku Pražského povstání, který bude sloužit jako symbolická připomínka historické události a zároveň vyjadřovat důležité hodnoty a ideály spojené s tímto významným okamžikem české historie. Součástí návrhu bylo rovněž architektonicko-krajinářské řešení úprav veřejných prostranství na náměstí Interbrigády. Cílem bylo vytvořit harmonické prostředí propojující historii, kulturu a moderní život ve městě. 

Soutěž byla vyhlášena jako architektonicko-výtvarná otevřená dvoufázová anonymní projektová soutěž o návrh. Byla podpořena z programu Umění pro město a nabízí příležitost pro architekty a výtvarníky zapojit se do procesu tvorby veřejného prostoru. 

Porota

Závislá část poroty:

 • Ing. arch. Bohumil Beránek - vedoucí oddělení, Odbor územního rozvoje, Úřad městské části Praha 6
 • Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček - náměstek primátora MHMP
 • Mgr. Jan Lacina - radní městské části Praha 6 (kultura, sport a volný čas, bezpečnost)
 • Mgr. Jakub Stárek - starosta městské části Praha 6

Náhradníci za závislou část poroty:

 • Ing. Jana Jelínková - vedoucí odboru územního rozvoje, Úřad městské části Praha 6
 • Ing. Václav Kožený, Ph.D., MBA - místostarosta městské části Praha 6
 • Mgr. Petr Prokop - statutární místostarosta městské části Praha 6
 • Ing. Miloš Vlach - člen zastupitelstva městské části Praha 6

Nezávislá část poroty:

 • Richard Drury MA - kurátor, GASK
 • Doc. Ing. arch. Luboš Pata - architekt, PATA & FRÝDECKÝ ARCHITEKTI
 • Mgr. Jan Skřivánek - kurátor, Museum Kampa
 • Ing. arch. Ondřej Tuček - architekt, ARCHITEKT Ondřej Tuček
 • Ing. arch. Lucie Vogelová - krajinářská architektka, TERRA FLORIDA

Náhradníci za nezávislou část poroty:

 • Ing. arch. MgA. Osamu Okamura - architekt, pedagog FUA TUL, propagátor architektury
 • Jiří Ptáček - kritik umění a kurátor
 • prof. MgA. Tomáš Vaněk - výtvarník a pedagog na AVU v Praze

Přizvaní odborníci:

 • Plukovník Mgr. Michal Burian - Vojenský historický ústav (VHÚ)
 • Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D. - Galerie hl. města Prahy (GHMP)
 • Ing. Martin Hvězda - specialista na ekonomiku a rozpočty staveb
 • PaedDr. Jindřich Marek - Vojenský historický ústav (VHÚ)
 • Ing. arch. Ondřej Šefců - Národní památkový ústav (NPÚ)
 • Ing. arch. Kristina Ullmannová, Ph.D. - Institut plánování a rozvoje města Prahy (IPR)

Výsledky soutěže

1. místo: RSAA (Roháč Stratil architektonický ateliér)
2. místo: Studio Perspektiv
3. místo: zerozero

Bez umístění byly ve druhém kole soutěže skicovným honorovány návrhy od CMC architectsU / U Studio.

O vítězném návrhu od RSAA se více dočtete v tomto článku.
O soutěžních návrzích z 2. fáze se můžete dočíst v tomto článku.

Další soutěže