Soutěž na novou vizuální identitu značky Ministr Zdraví

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: Ministr Zdraví
Výsledky soutěží

Nové logo pro platformu Ministr Zdraví od Markéty Steinert | Zdroj: Markéta Steinert Nové logo pro platformu Ministr Zdraví od Markéty Steinert | Zdroj: Markéta Steinert

Ministr Zdraví je ideová a expertní interdisciplinární platforma spojující profesionály z různých oblastí, kteří chtějí dosáhnout nutné změny v systému českého zdravotnictví. Cílem je do roku 2030 prodloužit v Česku dobu prožitou ve zdraví o pět let. K podpoření šíření této myšlenky a zvýšení povědomí o organizaci a jejích cílech bylo třeba přijít s výrazným a atraktivním vizuálem a kvalitní reprezentací. Logo a vizuální identitu této platformy navrhla Markéta Steinert, která zvítězila v soutěži organizace Czechdesign.

O soutěži

Designérská soutěž proběhla jako vyzvaná a jednofázová. Soutěžící zpracovali koncept a systém vizuální identity, logotyp a návrh fundraisingové kampaně. Do soutěže byli na základě pečlivě provedené rešerše vyzváni 3 účastníci (Konektor, Markéta Steinert a uskupení Studio Svéráz s Marathon Studio). 
Předmětem soutěže bylo vytvořit novou vizuální identitu platformy Ministr Zdraví s výraznou a atraktivní značkou pro kvalitní reprezentaci subjektu. Cílem bylo vyprofilování Ministra zdraví jako respektovaného think tanku, který odborná veřejnost i média považují za expertní a uznávanou značku, jež není propojena s žádnou vlivovou skupinou. Zástupci platformy se proto obrátili na odbornou organizaci Czechdesign, která zorganizovala a zajistila celý průběh soutěže.
Všichni účastníci obdrželi skicovné, vítěz pak zakázku na vypracování nové vizuální identity Ministra Zdraví a její implementaci.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:
Kristina Fišerová – grafická designérka, pedagožka na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara
Jana Vinšová – teoretička designu, ředitelka Czechdesign

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
Pavel Gruber – ředitel organizace Ministr zdraví
Tomáš Šebek – zakladatel organizace Ministr zdraví
Helena Horská – členka správní rady Ministra zdraví, hlavní ekonomka, Raiffeisenbank ČR
Barbora Dubanská – předsedkyně správní rady Ministra zdraví, expertka na digitální zdravotnictví, advokátka, dubanska & co.
Petr Smejkal – člen správní rady Ministra zdraví, hlavní epidemiolog IKEM a člen poradní skupiny MeSES

Členové poroty s hlasem poradním:
Eliška Malečková – vedoucí sekce poradenství a soutěže Czechdesign

Výsledky soutěže

1. místo: Markéta Steinert
2. místo: Studio Svéráz a Marathon Studi
3. místo: Konektor

Více se o soutěži dočtete v tomto článku.

Další soutěže