Soutěž na novou vizuální identitu Ústí nad Labem

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Otevřená soutěž

Vyhlašovatel: Statutární město Ústí nad Labem
Výsledky soutěží

Nový logotyp Ústí nad Labem od Trifor studia | Zdroj: Trifor studio Nový logotyp Ústí nad Labem od Trifor studia | Zdroj: Trifor studio

Na specifické písmo a sebevědomé logo vsadilo severočeské studio Trifor a uspělo mezi 84 návrhy nové vizuální identity statutárního města Ústí nad Labem. Vítězné studio vzešlo z otevřené designérské soutěže, kterou pořádala odborná organizace Czechdesign.

O soutěži

Soutěž byla vyhlášena jako otevřená dvoufázová. První kolo soutěže na návrh vizuální identity a loga pro město a jeho klíčových příspěvkových organizací a akciových společností bylo vyhlášeno v září 2021 a bylo otevřeno všem zájemcům z oboru grafického designu. 
Úkolem bylo kromě grafického konceptu a systému vizuální identity představit též logo města a podznačky, plakáty nebo propagační předměty. Z došlých 84 návrhů, které byly prezentovány anonymně, pak porota složená ze zástupců města a odborníků oboru vybrala 5 postupujících: duo Ivana Stránská a Katarína Jamrišková, duo Juraj Hatlas a Vojtěch Kollert, Pixla Design, Roman Černohous, Studio Trifor.
Všichni postupující za svůj návrh obdrželi skicovné, vítězné studio Trifor pak zakázku na vypracování nové vizuální identity Ústí nad Labem a její implementaci.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:
MgA. Markéta Hanzalová – grafická designérka,
MgA. Pavel Frič – grafický designér, pedagog FUD UJEP,
MgA. Jiří Hanek – grafický designér, absolvent UJEP,
doc. ak. mal. Michal Slejška – grafický designér a pedagog UJEP.

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
PhDr. Ing. Petr Nedvědický – primátor statutárního města Ústí nad Labem,
Mgr. Miloš Studenovský – tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem.

Výsledky soutěže

1. místo: Trifor studio
2. místo: Juraj Hatlas a Vojtěch Kollert
3. místo: Ivana Stránská a Katarína Jamrišková
4. místo: Roman Černohous
5. místo: Pixla Design

Více se o soutěži dočtete v těchto článcích:
Vítězný návrh
Jak to mohlo dopadnout
Návrhy, které se nevybraly

Další soutěže