Soutěž na novou vizuální identitu Ústeckého kraje

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: Ústecký kraj
Výsledky soutěží

Nový logotyp Ústecký kraj z dílny studia Petrohrad | Zdroj: studio Petrohrad Nový logotyp Ústecký kraj z dílny studia Petrohrad | Zdroj: studio Petrohrad

Nový styl, který vnáší do vizuálního prostředí Ústeckého kraje pozitivní impuls, a tak zlepšuje reputaci, zvyšuje jeho atraktivitu a mění zažité stereotypy. Studio Petrohrad, které zvítězilo v soutěži organizace Czechdesign, vsadilo spolu s optimismem na přímočarost, jednoduchost a srozumitelnost.

O soutěži

Soutěž pro Ústecký kraj probíhala pod vedením odborné organizace Czechdesign jako uzavřená, dvoufázová, neanonymní. Do soutěže bylo vyzváno 5 profesionálních grafických designérů a studií, a to na základě pečlivé rešerše dosavadních referencí. Jmenovitě se soutěže zúčastnili Kolargrafik studio, Libor Jelínek, studio Redesign, studio Petrohrad, studio TopEcht!.
Cílem soutěže bylo sjednotit a systematizovat vizuální prezentaci Ústeckého kraje, posílit komunikaci směrem k jeho občanům a probudit v nich pocit sounáležitosti, stejně tak do budoucna zaštítit širokou škálu příspěvkových organizací kraje.
Všichni účastníci obdrželi skicovné, vítěz zakázku na vypracování nové vizuální identity a její implementaci.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:
doc. MgA. Kristina Fišerová – grafická designérka a pedagožka,
MgA. Roman Černohous – grafický designér a typograf,
MgA. Jiří Hanek – grafický designér.

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
Ing. Jan Schiller – hejtman Ústeckého kraje,
Bc. Jan Jelínek – vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí.

Výsledky soutěže

1. místo: Studio Petrohrad
2. místo: ReDesign
3. místo: Libor Jelínek

Více se o soutěži dočtete v těchto článcích:
Vítězný návrh
Jak to mohlo dopadnout

Další soutěže