Soutěž na novou vizuální identitu Technické univerzity v Liberci

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: TUL
Výsledky soutěží

Základní zkratka a logotyp TUL se systémem podtrhávání zvýrazňujícím jednotnou šířku znaků | Zdroj: Dědic, Minaříková, Nedelka Základní zkratka a logotyp TUL se systémem podtrhávání zvýrazňujícím jednotnou šířku znaků | Zdroj: Dědic, Minaříková, Nedelka

Technická univerzita v Liberci odtajnila novou vizuální identitu, která vznikla z designérské soutěže pořádané odbornou organizací Czechdesign. Se svým návrhem porotu nejvíce zaujalo trio Filip Dědic, Anežka Minaříková a Marek Nedelka, které jej postavilo na technickém písmu, barevnosti a symbolickém pojetí Ještědu.

O soutěži

Designérská soutěž měla dvě kola a probíhala jako uzavřená s pěti účastníky, přičemž do druhého kola postoupili účastníci tři. Účastníky soutěže byli trio Filip Dědic, Anežka Minaříková, Marek Nedelka, Klára Kvízová Graphics, Studio Colmo, Sudetype a Toman Design.
Technická univerzita v Liberci vyhlásila soutěž na novou vizuální identitu s cílem sjednotit a systematizovat svou vizuální komunikaci a prezentaci. Záměrem TUL bylo posílit komunikaci v zahraničí i v domácím prostředí směrem ke svým studentům, pedagogům, ale také uchazečům i potenciálním partnerům nejen v offline prostředí, ale zejména v dynamickém online prostředí.
Všichni obdrželi za odevzdaný návrh v každém kole skicovné, vítěz pak zakázku na realizaci grafického řešení vizuální identity Technické univerzity v Liberci, včetně licence.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:
doc. MgA. Kristina Fišerová – grafická designérka, pedagožka,
MgA. Pavel Frič – grafický designér, pedagog,
doc. MgA. Radek Sidun – typograf, grafický designér.

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. – rektor TUL,
Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. – prorektor pro rozvoj TUL.

Výsledky soutěže

1. místo: trio Dědic, Minaříková, Nedelka
2. místo: Toman Design
3. místo: Klára Kvízová Graphics

Více se o soutěži dočtete v těchto článcích:
Vítězný návrh
Jak to mohlo dopadnout

Další soutěže