Soutěž na novou vizuální identitu společnosti Člověk v tísni

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: Člověk v tísni
Výsledky soutěží

Nové logo Člověka v tísni |Zdroj: Studio Marvil Nové logo Člověka v tísni |Zdroj: Studio Marvil

Nejdůležitější česká nezisková organizace po mnoha letech mění podobu své vizuální komunikace. Nové logo, které vzešlo z designérské soutěže pořádané odbornou organizací Czechdesign, má posílit pozitivní vnímání a lépe vystihnout poslání Člověka v tísni. Vítězem soutěže je Studio Marvil, všichni účastníci se vzdali nároku na skicovné, navrhovali logo a poskytli licenci pro bono.

O soutěži

Do soutěže, která měla jedno kolo, byli na základě pečlivé rešerše vyzvání 3 účastníci z řad nejkvalitnějších tuzemských grafických designérů: Lumír Kajnar, Studio Marvil a autorské trio Tereza Hejmová, Štěpán Moravec a Martin Odehnal. Jejich úkolem bylo připravit návrh nového loga Člověka v tísni spolu s mezinárodními a národními variantami, včetně systému tvorby podznaček. 
Všichni účastníci soutěže se vzdali nároku na skicovné a navrhovali logo pro organizaci pro bono. Vítěz poskytl Člověku v tísni rovněž bezplatnou licenci.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:
Aleš Najbrt, grafický designér, kreativní ředitel Studia Najbrt,
Jiří Vaněk a Martin Hůla, designéři Carton Clan,
Mgr. Jana Vinšová, teoretička designu, ředitelka organizace Czechdesign.

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
Šimon Pánek, výkonný ředitel Člověka v tísni,
Andrea Nejvirtová, ředitelka Človeka v ohrození,
Jan Kamenický, finanční ředitel,
Jan Mrkvička, vedoucí humanitární a rozvojové sekce,
Jan Černý, vedoucí sociálně vzdělávacích programů,
Tomáš Vyhnálek, vedoucí fundraisingu,
Kateřina Hůlová, ředitelka pobočky (Kladno a Beroun),
Tomáš Urban, vedoucí mediálního oddělení.

Výsledky soutěže

1. místo: Studio Marvil

Vedle Studia Marvil navrhli další koncepty grafičtí designéři Lumír Kajnar a trio Tereza Hejmová, Štěpán Malovec, Martin Odehnal, kteří se soutěže zúčastnili také. 

Více se o soutěži dočtete v těchto článcích:
Vítězný návrh
Jak to mohlo dopadnout

Další soutěže