Soutěž na novou vizuální identitu Severočeského muzea v Liberci

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: Severočeské muzeum v Liberci
Výsledky soutěží

Významná česká muzejní instituce se bude nově prezentovat v rámci vizuálního konceptu od studia Sudetype, které zvítězilo v designérské soutěži organizace Czechdesign. Východiskem celého konceptu je motiv „výstavního soklu“ jako stěžejního prvku prezentace muzea, jeho exponátů, aktivit i návštěvníků.

Moderní, variabilní a pro všechny. Taková je nová vizuální identita Severočeského muzea v Liberci od studia Sudetype, která má k muzeu přilákat pozornost a podpořit změnu jeho image. Základním prvkem celé identity je logo, do kterého autoři promítli stylizaci vystavení exponátů.

„Právě tento akt vystavení se stal základní ideou našeho návrhu. Stylizovaný sokl je přítomen nejen v samotném logotypu, ale především jako základní ideový i kompoziční princip sjednocuje všechny prvky vizuální identity a dává jim jasný řád a vnitřní logiku,“ představuje koncept Jiří Toman ze studia Sudetype. 

Porota designérské soutěže složená z nezávislých odborníků i zástupců muzea na návrhu studia Sudetype nejvíce ocenila koncepční přístup, propracovanost a jednoduchost. Prvek soklu, který se návrhem prolíná, označila jako nosný a nabízející širokou škálu zatím neprobádaných možností pro dlouhodobou a atraktivní prezentaci instituce.

O soutěži

Podoba nové vizuální identity Severočeského muzea v Liberci vzešla z designérské soutěže pořádané organizací Czechdesign. Soutěž proběhla jako uzavřená, dvoufázová, neanonymní, do 1. fáze byli vyzváni 4 účastníci vybraní na základě odborného posouzení předložených portfolií a referencí. Všichni účastníci obdrželi skicovné, autor vítězného návrhu získal zakázku na zpracování grafického manuálu a implementaci. Vítěze vybrala porota složená z externích odborníků a zástupců muzea.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:

  • MgA. Olga Benešová – grafická designérka, studio Marvil
  • Mgr. Kateřina Přidalová – teoretička designu, lektorka a novinářka
  • MgA. Adam Uchytil – grafický designér a pedagog na Fakultě umění a designu na UJEP

Závislá část poroty s hlasovacím právem:

  • Mgr. Adéla Mende – vedoucí Uměleckohistorického oddělení, Severočeské muzeum v Liberci
  • Mgr. Jiří Křížek – ředitel, Severočeské muzeum v Liberci

Výsledky soutěže

1. místo: Sudetype
2. místo: Studio Divize
3. místo: Permanent Office

Více se o soutěži dočtete v tomto článku:
Vítězný návrh

Další soutěže