Soutěž na novou vizuální identitu Prahy 10

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: Městská část Praha 10
Výsledky soutěží

V soutěži pořádané organizací Czechdesign našla městská část Praha 10 svůj historicky první vizuální styl. Se svým odvážným konceptem vyhrálo studio MadLove, které svůj vizuální systém postavilo na symbolu X jako římské označení pro deset.

O soutěži

Designérská soutěž, ze které vzešla nová vizuální identita Prahy 10, probíhala jako vyzvaná, neanonymní a dvoufázová. Na základě odborného posouzení zaslaných portfolií bylo do 1. fáze vyzváno 6 profesionálních grafických designérů / studií. Všichni účastníci soutěže za své návrhy získali skicovné, autor vítězného návrhu obdržel zakázku na vytvoření grafického manuálu a implementaci. O vítězi rozhodovala porota složená ze zástupců městské části a externích kapacit z řad grafických designérů. 

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:
doc. MgA. Kristina Fišerová – grafická designérka a pedagožka
doc. MgA. Radek Sidun – typograf a pedagog
doc. MgA. Mikuláš Macháček – grafický designér a pedagog
MgA. Lukáš Kijonka – grafický designér a pedagog

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
Ing. arch. Martin Valovič – starosta, MČ Praha 10
Mgr. Adam Šilar – zastupitel, MČ Praha 10
Ing. Viktor Lojík 
– předseda Výboru pro sport a volnočasové aktivity, MČ Praha 10

Výsledky soutěže

1. místo: MadLove
2. místo: Matej Vojtuš a Josefína Karlíková
3. místo: Adam Uchytil a Martin Egrt.

Více se o soutěži dočtete v těchto článcích:
Vítězný návrh
Jak to mohlo dopadnout

Další soutěže