Soutěž na novou vizuální identitu Muzea umění Olomouc

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: Muzeum umění Olomouc
Výsledky soutěží

Nový vizuální styl Muzea umění Olomouc | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde Nový vizuální styl Muzea umění Olomouc | Zdroj: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde

Třetí největší muzeum výtvarného umění v České republice našlo novou podobu své vizuální komunikace v designérské soutěži, pořádané odbornou organizací Czechdesign. Identita pracuje s motivem kontrastu historie a modernity, stejně jako celá instituce spravující sbírky umění od středověku po současnost. Jedinečné logo, fungující jako ikona muzea, vzešlo z písma vytvořeného na míru jen pro Muzeum.

O soutěži

Soutěž byl vyhlášeno jako uzavřená jednofázová. Realizací soutěže byla pověřena odborná organizace Czechdesign, která nastavila pravidla a vedla briefing pro soutěžící i setkání poroty. Soutěže se zúčastnily 4 subjekty: Jakub Gruber, trio Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde, duo Jan Matoušek a Miroko Maroko a studio Side2.
Soutěž na nový vizuální styl byla vypsána s cílem sjednotit a systematizovat veškerou vizuální komunikaci muzea, všech jeho budov, expozic, výstav a programů. Účastníci museli kromě konceptu a systému vizuální identity a loga MUO i jeho podznaček připravit např. i návrh podoby plakátů nebo homepage webové stránky. 
Všichni soutěžící obdrželi skicovné a vítěz zakázku na vypracování nové vizuální identity organizace a její implementaci.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:
MgA. Tomáš Brousil, typograf, pedagog UMPRUM,
Robert V. Novák, grafický designér, fotograf, kurátor,
MgA. Adéla Svobodová, grafická designérka, studio Adela & Pauline.

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
Mgr. Tomáš Kasal, vedoucí referátu komunikace a marketingu,
Mgr. Ondřej Zatloukal, ředitel Muzea umění Olomouc.

Výsledky soutěže

1. místo: Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde
2. místo: Jakub Gruber

Více se o soutěži dočtete v těchto článcích:
Vítězný návrh
Jak to mohlo dopadnout

Další soutěže