Soutěž na novou vizuální identitu Muzea města Prahy

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: Muzeum města Prahy
Přihlášky uzavřeny

Muzeum města Prahy je unikátní kulturní institucí, která jako jediná veřejnosti představuje historii, současnost a budoucnost našeho hlavního města. Nyní ve spolupráci s organizací Czechdesign spouští soutěž na novou podobu své vizuální identity, která bude podtrhovat její výjimečné poslání. Grafičtí designéři mohou projevit zájem do 13.11.2023.

Muzeum města Prahy bylo založeno v roce 1881 se záměrem shromažďovat, uchovávat a vystavovat umělecké a historické předměty, které souvisejí s dějinami Prahy a se životem Pražanů v minulosti a současnosti. Dnes instituce disponuje zejména rozsáhlými sbírkami zahrnující přes 1 milion sbírkových předmětů. Mezi nejvýznamnější exponáty patří Langweilův model Prahy z první poloviny 19. století, světový unikát, který v realistickém provedení detailně zachycuje historické jádro dnes už neexistující Prahy. 

Pod značku této kulturní instituce v současnosti patří 8 objektů různého charakteru. Hlavní expoziční budova muzea v neorenesančním stylu, která se vyjímá na pražské Florenci, prochází od roku 2020 rozsáhlou rekonstrukcí a její velkolepé znovuotevření je naplánováno na podzim roku 2024. Kromě toho muzeum spravuje klenoty meziválečné architektury v podobě Müllerovy a Rothmayerovy vily, Dům u Zlatého prstenu, Podskalskou celnici na Výtoni, Zámecký areál Ctěnice, Studijní a dokumentační centrum Norbertov, Palác Desfours a Clam-Gallasův palác, v nichž se nacházejí jak stálé expozice, tak krátkodobé  výstavy. 

„Muzeum města Prahy je institucí, kterou veřejnost bohužel příliš nezná. A to je to, co chceme změnit! Nová vizuální identita je jen špičkou ledovce její celkové transformace a vize přeměny do nové moderní a inspirativní instituce, která má jednu obrovskou výhodu, jejím hlavním tématem je jedno z nejkrásnějších měst světa.“ zmiňuje Ivo Macek, ředitel Muzea města Prahy.

O soutěži

Podoba nové vizuální identity Muzea města Prahy vzejde z designérské soutěže pořádané organizací Czechdesign. Soutěž probíhá jako uzavřená, dvoufázová, neanonymní, do 1. fáze bude vzváno 6 účastníků vybraní na základě odborného posouzení předložených portfolií a referencí. Všichni účastníci obdrží skicovné, autor vítězného návrhu následně získá zakázku na zpracování grafického manuálu a implementaci. Vítěze vybere porota složená z externích odborníků a zástupců muzea.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:

  • doc. MgA. Kristina Fišerová – grafická designérka a pedagožka
  • doc. MgA. Radek Sidun – typograf a pedagog
  • MgA. Lumír Kajnar – grafický designér a specialista na brand identity

Závislá část poroty s hlasovacím právem:

  • RNDr. Ing. Ivo Macek – ředitel Muzea města Prahy
  • Mgr. Tomáš Bederka – vedoucí marketingu Muzea města Prahy

Další soutěže