Soutěž na novou vizuální identitu Muzea Beskyd

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Přihlášky uzavřeny

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, připravilo ve spolupráci s organizací Czechdesign vyhlášení soutěže na vytvoření nového vizuálního stylu. Zájemci z řad grafických designérů mohli svá portfolia zasílat do 11. března 2024, do 1. fáze soutěže budou vyzváni 4 účastníci.

Snahy o  prezentaci regionálního kulturní dědictví vedly v roce 1924 k založení muzea ve Frýdku. Postupem let vzniklo Muzeum Beskyd Frýdek-Místek se sídlem na frýdeckém zámku. Muzeum Beskyd se pyšní rozsáhlou expozicí zaměřenou na prezentaci kulturního a přírodního dědictví tohoto regionu. Pod značku Muzea Beskyd v současnosti patří 2 objekty: Zámek FrýdekHrad Hukvaldy.

Hlavní expoziční budovou muzea je Zámek Frýdek, původně hrad, který je jednou z dominant města Frýdek-Místek. Zde se soustředí na výstavy regionální historie, kultury, umění nebo přírody. V druhém objektu Hradu Hukvaldy se zaměřují na tradiční řemesla, lidovou kulturu, historii hradu a události spojené s touto kulturní památkou. 

Muzeum Beskyd zastřešuje širokou škálu aktivit, které by rádo jednotně komunikovalo směrem ke svým cílovým skupinám. V současné době však nedisponuje uceleným vizuálním stylem. Zástupci muzea proto hledají podobu nové vizuální identity muzea v designérské soutěži pořádané organizací Czechdesign.

Soutěž probíhá jako uzavřená, dvoufázová. Do 1. fáze budou vyzváni 4 účastníci vybraní na základě odborného posouzení předložených portfolií a referencí. Všichni účastníci obdrží skicovné, autor vítězného návrhu následně získá zakázku na zpracování grafického manuálu a implementaci systému. O vítězi rozhodne porota složená z externích odborníků z řad grafických designérů a zástupců vyhlašovatele soutěže.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:

MgA. Martin Strnad - grafický designér, spoluzakladatel HMS studia
MgA. Roman Černohous - grafický designér a typograf
MgA. Veronika Rút Fullerová - grafická designérka, kritička vizuálního smogu, spoluzakladatelka studia Richtig

 
Závislá část poroty s hlasovacím právem:

Mgr. Karin Vitásková - ředitelka Muzea Beskyd Frýdek-Místek p.o. Moravskoslezského kraje
Bc. Dominika Řeháková - vedoucí úseku marketingu, programu a vnějších vztahů

Další soutěže