Soutěž na novou vizuální identitu města Přerov

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: Statutární město Přerov
Přihlášky uzavřeny

Město Přerov připravuje ve spolupráci s odbornou organizací Czechdesign vyhlášení soutěže na vytvoření nového vizuálního stylu. Zájemci z řad grafických designérů mohli svá portfolia zasílat do 15. 4. 2024, do 1. fáze soutěže bude vyzváno 5 účastníků.

Přerov je statutární město Olomouckého kraje s téměř 42 000 obyvateli. Leží pouhých 21 kilometrů jihovýchodně od města Olomouc v Hornomoravském úvalu na řece Bečvě. Zároveň tvoří střed mezi městy Brno a Ostrava. Město je důležitým železničním uzlem v regionu.

Přerov je spojován s příběhy významných českých osobností jako jsou Jan Blahoslav a Jan Amos Komenský. Město je také známé jako důležité naleziště mamutích kostí a tábořiště lovců, přezdívá se mu proto město mamutů.

V současnosti město Přerov nedisponuje jednotnou vizuální identitou, navenek se prezentuje oficiálním znakem města se zubří hlavou a praporem. Tyto atributy však dostatečně neumožňují komunikovat v offline i online prostředí. 

Primátor města Přerov Petr Vrána k záměru uspořádat designérskou soutěž uvádí: „Své logo už má mnoho českých a moravských měst. My jsme v tomto ohledu několik let váhali a prezentovali se směrem ven pouze historickým znakem města. Záměr nové vizuální identity města považuji za důležitý krok směrem k moderní prezentaci. Těším se proto na práci grafiků, kteří pomohou nalézt Přerovu novou vizuální tvář.“

„Naším cílem je pomoci městu Přerov najít nový, jedinečný vizuální styl, který bude reprezentovat jeho historii a charakter. Jako organizace Czechdesign poskytujeme odbornou podporu při přípravě soutěžní dokumentace a zajišťujeme transparentní průběh soutěže. Věříme, že se díky procesu profesionálně vedené designérské soutěže podaří nalézt vizuální identitu, která nejen osloví občany, ale také přispěje k dalšímu rozvoji města Přerov,“ dodává ředitelka organizace Czechdesign Jana Vinšová.

Nová vizuální identita města se propíše jak do interních výstupů, tak do široké externí komunikace směrem k občanům a návštěvníkům města. Cílem projektu je proto především nastavit pravidla pro dlouhodobě udržitelnou a jednotnou vizuální komunikaci, která bude moderní a atraktivní pro široké spektrum obyvatel.

O soutěži

Podoba nové vizuální identity města Přerov vzejde z designérské soutěže pořádané organizací Czechdesign. Soutěž proběhne jako uzavřená, dvoufázová, neanonymní, do 1. fáze bude vyzváno 5 účastníků vybraných na základě odborného posouzení předložených portfolií. Soutěžní podmínky budou vyzvaným účastníkům zadány v červenci 2024, výsledky soutěže budou zveřejněny začátkem roku 2025. Všichni účastníci obdrží skicovné, autor vítězného návrhu následně získá zakázku na zpracování grafického manuálu a implementaci systému. Vítěze vybere porota složená z nezávislých odborníků a zástupců města.

Další soutěže