Soutěž na novou vizuální identitu města Humpolec

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: město Humpolec
Výsledky soutěží

Logo města Humpolce v rámci nové vizuální identity od studia Svéráz | Zdroj: Svéráz Logo města Humpolce v rámci nové vizuální identity od studia Svéráz | Zdroj: Svéráz

V designérské soutěži na nový vizuální styl města Humpolec, kterou pořádala organizace Czechdesign, zvítězil důvtipný návrh studia Svéráz. Jeho hlavní myšlenka je inspirována geografickou polohou města, které leží strategicky u dálnice D1 na půli cesty mezi Prahou a Brnem.

O soutěži

Soutěž byla vyhlášena jako uzavřená jednofázová. Soutěž probíhala od dubna do října roku 2020 se třemi účastníky: Kristina Ambrozová, studio Toman Design, studio Svéráz.
Pro svou prezentaci využívalo v minulosti město především historický znak a logo, které ale nebylo rozpracováno ve vizuální styl. Podoba komunikace byla roztříštěná. Město Humpolec se tak rozhodlo vysoutěžit nový jednotný vizuální styl, který by lépe odpovídal současným požadavkům komunikace města vůči veřejnosti. Organizací soutěže pověřil odbornou organizaci Czechdesign. 
Všichni účastníci obdrželi skicovné, vítěz pak zakázku na vypracování nové vizuální identity Humpolce a její implementaci.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:
MgA. Miroslav Roubíček, Studio COLMO,
doc. MgA. Kristina Fišerová, vedoucí ateliéru Grafický design a vizuální komunikace na Západočeské univerzitě v Plzni,
Mgr. Jana Vinšová, teoretička designu, ředitelka organizace Czechdesign.

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
Karel Kratochvíl, starosta města Humpolec,
Mgr. Alena Kukrechtová, místostarostka města Humpolec.

Výsledky soutěže

1. místo: Studio Svéráz
2. místo: Studio Toman Design 
3. místo: Kristina Ambrozová 

Více se o soutěži dočtete v těchto článcích:
Vítěžný návrh
Jak to mohlo dopadnout
Implementace

Další soutěže