Soutěž na novou vizuální identitu města Chrudim

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: město Chrudim
Výsledky soutěží

Vizuální identita města Chrudim od Markéty Steinert | Zdroj: Markéta Steinert Vizuální identita města Chrudim od Markéty Steinert | Zdroj: Markéta Steinert

Historicky první ucelenou vizuální identitu představuje město Chrudim. Vítězkou designérské soutěže, kterou pořádala odborná organizace Czechdesign, je grafická designérka Markéta Steinert. Autorka do návrhu promítla chrudimská specifika a vytvořila návrh, který je přátelský a hravý.

O soutěži

Novou podobu vizuálního stylu definovala jednokolová uzavřená soutěž. Pořádáním soutěže byla pověřena odborná organizace Czechdesign. Soutěže se zúčastnilo pět designérů/studií: duo Daniel Vojtíšek a Vítek Škop, Studio PIXLE, Markéta Steinert, Martin Svoboda, Studio Colmo.
Město Chrudim doposud využívalo jen heraldický symbol a prezentace města i jeho organizací byla roztříštěná. Kromě grafického konceptu a systému vizuální identity museli soutěžící předložit též aplikaci pro příspěvkové organizace města, jako je Chrudimská beseda nebo knihovna, podobu plakátu, internetových stránek a místního zpravodaje.
Všichni účastníci obdrželi skicovné, vítězka Markéta Steinert pak zakázku na vypracování nové vizuální identity Chrudimi a její implementaci.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:
doc. MgA. Kristina Fišerová, grafická designérka, pedagožka ZČU v Plzni,
MgA. Pavel Frič, grafický designér, pedagog na UJEP v Ústí nad Labem,
Mgr. Kateřina Přidalová, teoretička designu.

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
Ing. František Pilný, MBA, starosta města,
Pavel Štěpánek, místostarosta.

Výsledky soutěže

1. místo: Markéta Steinert
2. místo: Daniel Vojtíšek & Vítek Škop
3. místo: Studio COLMO
4. místo: Studio PIXLE
5. místo: THIS IS MARTINS

Více se o soutěži dočtete v těchto článcích:
Vítězný návrh
Jak to mohlo dopadnout

Další soutěže