Soutěž na novou vizuální identitu města Cheb

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: město Cheb
Výsledky soutěží

Nový logotyp CHeb od studia HMS design | Zdroj: HMS design Nový logotyp CHeb od studia HMS design | Zdroj: HMS design

„Není to úplně město z knížek, aspoň z mýho pohledu, udělejte nad tím křížek a hurá do Chebu!“ Song kapely Chinaski „Hurá do Chebu“ je dnes už jen úsměvným odkazem divokých 90. let, kdy západočeské město platilo za populární cíl návštěvníků pochybných zálib. Od revoluce urazil Cheb dlouhou cestu a je dnes místem, které má co nabídnout široké veřejnosti. Vítězný tým soutěže na novou vizuální identitu, pořádané odbornou organizací Czechdesign, se rozhodl udělat křížek nad překonanými stigmaty a ve svém konceptu dává vyniknout potenciálu neobjeveného pokladu Karlovarského kraje.

O soutěži

Uzavřená designérská soutěž probíhala ve dvou fázích. Z otevřené výzvy, do které se přihlásily tři desítky zájemců, byli do 1. fáze vyzváni 4 účastníci: duo Barbora Vildová a Martin Kolerus, studio HMS design, duo Jan Matoušek a Anežka Minaříková a Roman Černohous.
Cílem soutěže bylo sjednotit a systematizovat vizuální prezentaci města Cheb, posílit komunikaci směrem ke svým občanům a probudit v nich pocit sounáležitosti s městem, v neposlední řadě také oslovit širší spektrum potenciálních návštěvníků města. Jasná definice principů tvorby veškerých materiálů, ať už se jedná o sazbu radničních listů, plakátů, městských oznamů, nebo komunikaci na sociálních sítích, ušetří zaměstnancům města čas, energii a městské pokladně opakované vynakládání finančních prostředků.
Všichni soutěžící za svůj návrh obdrželi skicovné, vítězný tým pak zakázku na vypracování nové vizuální identity Chebu a spolupráci při její implementaci.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:
MgA. Miroslav Roubíček, grafický designér, spoluzakladatel studia Colmo
Mgr. Filip Blažek, typograf, teoretik a publicista, zakladatel studia Designiq
MgA. Markéta Steinert, grafická designérka a art director

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
Mgr. Antonín Jalovec, starosta Chebu
Mgr. Václav Sýkora MBA, tajemník městského úřadu Cheb

Výsledky soutěže

1. místo: HMS design
2. místo: Barbora Vildová a Martin Kolerus
3. místo: Roman Černohous

Více se o soutěži dočtete v těchto článcích:
Vítězný návrh
Jak to mohlo dopadnout

Další soutěže