Soutěž na novou vizuální identitu města Břeclav

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: město Břeclav
Výsledky soutěží

Nové logo města Břeclav | Zdroj: Little Greta Nové logo města Břeclav | Zdroj: Little Greta

Mladistvou vizuální identitou, která současně odkazuje k tradici, se nově prezentuje město Břeclav. Vytvořila ji kreativní agentura Little Greta, která uspěla v designérské soutěži pořádané odbornou organizací Czechdesign.

O soutěži

Designérská soutěž probíhala jako dvoufázová a vyzvaná, přičemž do první fáze bylo vyzváno 5 subjektů: Jakub Vaněk Studio, Jindřiška Mikešová, Little Greta, duo Přemysl Herka a Tereza Drábková a Studio Pixle. Kromě grafického konceptu a systému vizuální identity a logotypu museli soutěžící navrhnout též podobu místního zpravodaje, propagačních předmětů a plakátu pro městské slavnosti.
Město Břeclav vyhlásilo soutěž s cílem posunout vizuální prezentaci města do moderní, současné a široce aplikovatelné formy, která se propíše do klasických i digitálních médií. Zároveň bylo třeba vytvořit zastřešující systém komunikace i pro městské příspěvkové organizace, jako je turistické informační centrum, knihovna, sportoviště nebo muzeum. To vše bylo předmětem dvoufázové designérské soutěže, kterou pro město uspořádala organizace Czechdesign. 
Všichni soutěžící za svůj návrh obdrželi skicovné, vítězná agentura pak zakázku na vypracování nové vizuální identity Břeclavi a spolupráci při její implementaci.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:
MgA. Roman Černohous – grafický designér a typograf,
Mgr. art. Žaneta Kögler – grafická designérka a pedagožka,
doc. MgA. Mikuláš Macháček – grafický designér a pedagog.

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
Bc. Jakub Matuška – místostarosta města,
Ing. Martin Černý – vedoucí ekonomického odboru městského úřadu.

Výsledky soutěže

1. místo: Little Greta
2. místo: Studio Pixle
3. místo: Jindřiška Mikešová

Více se o soutěži dočtete v těchto článcích:
Vítězný návrh
Jak to mohlo dopadnout

Další soutěže