Soutěž na novou vizuální identitu města Benešov

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: město Benešov
Výsledky soutěží

Nové logo města Benešov | Zdroj: Jakub Gruber Nové logo města Benešov | Zdroj: Jakub Gruber

Nejlépe vystihnout náladu Benešova se podařilo Jakubovi Gruberovi v designérské soutěži na nový vizuální styl města, kterou pořádala organizace Czechdesign. Autor vytvořil jednoduchý a atraktivní systém vizuální komunikace, který se opírá o symbol hvězdy.

O soutěži

Soutěž probíhala jako uzavřená, neanonymní a jednofázová s kontrolou rozpracovanosti. Do soutěže bylo vybráno pět účastníků: Markéta Steinert, Jan Matoušek, Jakub Gruber, Helena Jiskrová a Studio Svéráz. Všichni za svůj návrh obdrželi skicovné, vítěz pak zakázku na vypracování grafického manuálu, včetně implementace. 
Benešov se dlouhodobě potýkal s problémem nejednotné vizuální prezentace, která znesnadňuje komunikaci informací směrem k veřejnosti. V minulosti neexistoval komplexní systém vizuální identity, pouze samostatné logo, které pro město v roce 2012 navrhl Ondřej Lovíšek. 
Zástupci města si proto nechali zrealizovat sociologický výzkum vnímání současné identity Benešova místními obyvateli, který vedla Dominika Potužáková. Paralelně s běžícím výzkumem se město obrátilo na organizaci Czechdesign s cílem zorganizovat designérskou soutěž a najít nový směr prezentace. Cílem soutěže bylo najít logický, komplexní a provázaný systém utvářející jednotnou vizuální identitu, která bude občanům blízká a srozumitelná. 
Všichni účastníci obdrželi skicovné, vítěz zakázku na vypracování nové vizuální identity a její implementaci.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:
Mgr. Kateřina Přidalová – teoretička designu,
MgA. Roman Černohous – grafický designér a typograf,
MgA. Miroslav Roubíček – grafický designér a pedagog.

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
Ing. Jana Čechová – radní města Benešov,
Ing. Daniel Netušil – radní města Benešov.

Členové poroty s hlasem poradním:
Ing. Jaroslav Hlavnička – starosta města Benešov,
Ing. Roman Tichovský – místostarosta města Benešov,
Mgr. Zdeněk Zahradníček – místostarosta města Benešov, jednatel KIC Benešov,
Mgr. Magda Zacharieva – tajemnice MěÚ Benešov,
Markéta Pazderová, DiS. – propagace a vztahy k veřejnosti, MěÚ Benešov,
Monika Dvořáková – dramaturgie a produkce KIC Benešov,
Alena Ochepovsky – pověřená ředitelka Muzea umění a designu Benešov,
Ing. Hana Zdvihalová – ředitelka Městské knihovny Benešov,
Ing. arch. Luboš Klabík – člen Komise pro architekturu a územní rozvoj města Benešov.

Výsledky soutěže

1. místo: Jakub Gruber
2. místo: Markéta Steinert
3. místo: Studio Svéráz
4. místo: Jan Matoušek
5. místo: Helena Jiskrová

Více se o soutěži dočtete v těchto článcích:
Vítězný návrh
Jak to mohlo dopadnout

Další soutěže