Soutěž na novou vizuální identitu Jihočeského kraje

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: Jihočeský kraj
Přihlášky uzavřeny

Kraj nesčetných rybníků, borových lesů a rozsáhlých rašelinišť, oživený siluetami měst a venkovských kostelů vyhlásil designérskou soutěž na svou novou vizuální identitu. Grafičtí designéři a kreativní agentury měli možnost projevit zájem o účast v soutěži do začátku října 2023, do soutěže bylo posléze vyzváno 6 účastníků.

Jihočeský kraj oblíbený pro svou rozmanitou krajinu, kulturní vyžití a množství malebných zákoutí, hradů a zámků se rozhodl posílit svou vizuální komunikaci směrem ke svým občanům a návštěvníkům. Výsledkem soutěže bude ucelený systém uvtářející jednotný vizuální styl používaný napříč všemi komunikačními materiály kraje.

,,Současný vizuální styl Jihočeského kraje vznikl v rámci vypsané soutěže na novou značku pro turistický region Jižní Čechy v roce 2009. Vzhledem k tomu, že soutěž byla vypsána primárně na značku pro turistický region a nikoliv na novou vizuální identitu Jihočeského kraje, vedení často naráží na hranice užití v různorodých výstupech. Logo navíc působí zastarale a nedostává současným požadavkům na reprezentativní komunikaci kraje směrem k návštěvníkům i svým obyvatelům. V současnosti probíhá standardizace a digitalizace většiny procesů krajského úřadu, přičemž narážíme na objektivní potíže s aplikací současného vizuální stylu, který vznikl před více než 10 lety,” zmiňuje Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje. 

O soutěži

Nová vizuální identita Jihočeského kraje vzejde z designérské soutěže pořádané organizací Czechdesign. Soutěž probíhá jako vyzvaná (uzavřená), dvoufázová a bylo do ní vyzváno 6 účastníků na základě projeveného zájmu a odborného posouzení předložených portfolií a referencí. Všichni účastníci obdrží skicovné, autor vítězného návrhu získá zakázku na zpracování grafického manuálu a implementaci identity. O vítězi rozhodne porota složená z externích odborníků z řad grafických designérů a zástupců Jihočeského kraje. Výsledky soutěže budou zveřejněny v polovině roku 2024.

Účastníci soutěže

 • Jakub Gruber a Jakub Korouš
 • Klára Kvízová graphics
 • Kolargrafik Studio a Jakub Dudáček
 • Lemon Design
 • Studio Colmo
 • Vaněk Studio

Porota soutěže

Nezávislá část poroty:

 • MgA. Jiří Karásek – grafický designér, studio Marvil
 • Mgr. Kateřina Přidalová – teoretička designu, lektorka a novinářka
 • Mgr. Jiří Toman – grafický designér, studio Toman Design

Závislá část poroty:

 • JUDr. Lukáš Glaser – ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje
 • Ing. arch. Petr Hornát – vedoucí Odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, Krajský úřad Jihočeského kraje

Další soutěže