Soutěž na novou vizuální identitu Celní správy ČR

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: Celní správa ČR
Výsledky soutěží

Logotyp Celní správy ČR vytvořilo v rámci nové vizuální identity studio Toman Design | Zdroj: Toman Design Logotyp Celní správy ČR vytvořilo v rámci nové vizuální identity studio Toman Design | Zdroj: Toman Design

Celní správa České republiky představila novou podobu své vizuální komunikace. Vítězný koncept od studia Toman Design vzešel z designérské soutěže pořádané organizací Czechdesign.

O soutěži

Generální ředitelství cel vyhlásilo designérskou soutěž na novou vizuální identitu Celní správy České republiky s cílem sjednotit a systematizovat její vizuální prezentaci. Hlavním cílem projektu bylo především nastavit pravidla pro dlouhodobě udržitelnou a jednotnou vizuální komunikaci, která vyhoví potřebám zaměstnanců úřadu i veřejnosti. Výsledkem soutěže se stal vizuální styl, který není pouhým logem, ale logickým a komplexním systémem utvářejícím jednotnou vizuální identitu Celní správy a její prezentace. 

Soutěž navázala na dvoufázovou soutěž vyhlášenou v roce 2019, která byla zadavatelem z administrativních důvodů po prvním kole zrušena. Do další fáze projektu v roce 2023 byla vyzvána studia HMS design a Toman Design, jejichž návrhy byly v původně vyhlášené soutěži porotou ohodnoceny jako nejvhodnější a měly postoupit do 2. fáze soutěže. Soutěž se podařilo po téměř čtyřleté pauze úspěšně dokončit. Kromě konceptu vizuální identity měli účastníci navrhnout též podobu úvodní stránky webu celní správy, grafické řešení exteriéru služebního vozidla, piktogramy nebo podobu náborové kampaně. Vítězné studio obdrželo zakázku na dopracování vítězného návrhu, implementaci finálního konceptu a vytvoření grafického manuálu vizuální identity celní správy.

 

Porota soutěže

Nezávislá část poroty:

  • MgA. Petr Štěpán - grafický designér
  • MgA. Pavel Frič - grafický designér, pedagog
  • Mgr. Art. Žaneta Kögler - grafická designérka

Závislá část poroty:

  • plk. Mgr. Jiří Trousil - zástupce generálního ředitele a ředitel odboru 20 Mezinárodního a vztahů k veřejnosti
  • plk. Ing. Radek Kurka - ředitel odboru 10 Kanceláře generálního ředitele

Výsledek soutěže
Více se o výsledku soutěže dočtete v tomto článku představující vítězný koncept.
 

Další soutěže