Soutěž na novou vizuální identitu Botanické zahrady Liberec

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: Botanická zahrada Liberec
Přihlášky uzavřeny

Botanická zahrada Liberec připravila ve spolupráci s odbornou organizací Czechdesign vyhlášení soutěže na vytvoření svého nového vizuálního stylu. Zájemci z řad grafických designérů mohli zaslat svá portfolia do 7. 7. 2024, do 1. fáze soutěže budou vyzváni 4 účastníci.

Botanická zahrada Liberec je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších botanických zahrad v České republice. Nachází se v severních Čechách a rozkládá se na ploše téměř 2 hektary. Skleníkový areál ve tvaru rostlinných buněk nabízí devět různě velkých expozičních pavilonů. Je domovem pro tisíce rostlin ze všech koutů světa, včetně vzácných a ohrožených druhů.

Instituce se věnuje široké škále aktivit, od poskytování návštěvnických služeb po vzdělávací a vědeckou činnost. Prezentace a komunikace těchto aktivit není vizuálně provázaná. V současné době botanická zahrada nedisponuje jednotným vizuálním stylem a prezentuje se pouze logem. Zástupci botanické zahrady proto hledají podobu své nové vizuální identity v designérské soutěži pořádané organizací Czechdesign a to s cílem nalézt praktický nástroj pro moderní prezentaci instituce.

Ředitel Botanické zahrady Liberec, Bc. Václav Lenk, k vyhlášení soutěže uvedl: „S rostoucím zájmem o botanickou zahradu jak mezi návštěvníky, tak mezi odbornou veřejností, jsme dospěli k závěru, že potřebujeme novou, moderní vizuální identitu. Tato identita by měla reflektovat jak historický význam naší zahrady, tak její roli v současném světě. Těšíme se na práci talentovaných grafiků, kteří nám pomohou vytvořit vizuální styl, reflektující naší vizi a poslání.“

O soutěži

Podoba nové vizuální identity Botanické zahrady Liberec vzejde z designérské soutěže pořádané organizací Czechdesign. Soutěž proběhne jako uzavřená, dvoufázová, neanonymní, do 1. fáze budou vyzváni 4 účastníci vybraní na základě odborného posouzení předložených portfolií. Soutěžní podmínky budou vyzvaným účastníkům zadány v srpnu 2024, výsledky soutěže budou zveřejněny v roce 2025. Všichni účastníci obdrží skicovné, autor vítězného návrhu následně získá zakázku na zpracování grafického manuálu a implementaci systému. Vítěze vybere porota složená z nezávislých odborníků a zástupců botanické zahrady.

Zájemci o účast v soutěži mohou vyplnit kontaktní údaje (telefon, e-mail) a portfolio prostřednictvím tohoto dotazníku a to nejpozději do 7. července 2024. V případě dotazů mohou zájemci rovněž kontaktovat manažerku soutěže Zuzanu Machovou na emailu: zuzana.machova@czechdesign.cz.

Další soutěže