Soutěž na novou vizuální identitu Akademie výtvarných umění v Praze

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: AVU v Praze
Výsledky soutěží

Logo AVU (zkratka) vycházející z nové vizuální identity, zdroj: 20YY Designers Logo AVU (zkratka) vycházející z nové vizuální identity, zdroj: 20YY Designers

Akademie výtvarného umění (AVU) oslavila své 220. výročí i díky komplexní vizuální identitě, která byla právě představena. Dvoukolovou soutěž, do které bylo pozváno 7 studií, organizoval Czechdesign. Zvítězilo studio 20YY Designers (Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček) se svým typografickým návrhem.

O soutěži

Soutěž probíhala od srpna do prosince 2018 a v úzké spolupráci s AVU ji organizovala společnost Czechdesign. Formát soutěže byl stanoven jako vyzvaná a dvoufázová. Czechdesign zajistil intenzivní přípravu, do které bylo zapojeno širší vedení akademie, zástupci pedagogů i studentů, formuloval zadání, zajistil komunikaci s designéry a vedl zasedání poroty.
Cílem soutěže bylo vybrat a najít identitu, která bude jasně vyjadřovat výjimečnost školy ve výuce uměleckého myšlení. Prvního kola vyzvané soutěže se kromě vítězného zúčastnila studia Anymade Studio, Ex Lovers, Tereza Hejmová, Laboratoř Petra Babáka, Mütanta a Parallel Practice. Do druhého intenzivnějšího kola kromě 20YY Designers postoupila studia Ex Lovers, Laboratoř Petra Babáka a Parallel Practice.
Všichni účastníci obdrželi skicovné, vítěz pak zakázku na vypracování nové vizuální identity a její implementaci.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:
Adéla Svobodová, grafická designérka
Zuzana Lednická, grafická designérka
Radek Sidun, typograf a grafický designér
Marek Pokorný, kurátor současného výtvarného umění, umělecký šéf Galerie města Ostravy PLATO

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
Tomáš Vaněk, rektor AVU
Jan Šerých, Ateliér malířství II /škola Vladimíra Skrepla, odborný asistent
David Fesl, člen Akademického senátu AVU, zástupce studentů

Výsledky soutěže

1. místo: 20YY Designers
2. místo: Parallel Practice, Jan Brož
3. místo: Petr Babák, Laboratoř

Více se o soutěži dočtete v těchto článcích:
Vítěžný návrh
Jak to mohlo dopadnout

Další soutěže