Severočeské muzeum v Liberci hledá novou vizuální identitu

 

Kategorie: Logo a vizuální identita
Formát soutěže: Vyzvaná soutěž

Vyhlašovatel: Severočeské muzeum v Liberci
Přihlášky uzavřeny

Jedno z největších muzeí na území České republiky, které letos slaví 150. výročí, vyhlašuje ve spolupráci s organizací Czechdesign soutěž na svojí novou vizuální identitu. Grafičtí designéři mají možnost projevit zájem do 15.10.2023.

Severočeské muzeum v Liberci bylo založeno v roce 1873 jako první uměleckoprůmyslové muzeum v českých zemích. Již od počátku se mu podařilo shromažďovat cenné sbírky užitého umění z Evropy a Asie. Po roce 1945 se muzeum rozšířilo i o vlastivědné a přírodovědné oddělení a ve svých depozitářích má v současnosti uloženo přes 500 tisíc sbírkových předmětů. Impozantní budova muzea v romanticko-historizujícím stylu propojuje typy sakrální a palácové architektury z období středověku a novověku.

„Díky poslední modernizaci se nám podařilo do muzea znovu nalákat návštěvníky z Liberce a okolí, kteří se k nám pravidelně vrací. Marketingová analýza nás ale letos upozornila, že srozumitelnost stávajícího názvu muzea není příliš jasná pro turisty ze vzdálenějšího okolí. Chceme aby nám nová vizuální identita pomohla oslovit i lidi z celé České republiky a nedalekého polského a německého příhraničí a komunikovala širokou kulturní nabídku našeho muzea,“ zmiňuje Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci.

Muzeum prošlo v mezi roky 2018 - 2021 rozsáhlou rekonstrukcí, od slavnostního zahájení provozu v roce 2021 se prezentuje pouze logem. Nyní hledá ucelenou vizuální identitu, která sjednotí jeho komunikaci a bude prezentovat muzeum jako moderní a atraktivní instituci. 

O soutěži

Podoba nové vizuální identity Severočeského muzea v Liberci vzejde z designérské soutěže pořádané organizací Czechdesign. Soutěž probíhá jako uzavřená, dvoufázová, neanonymní, do 1. fáze bylo vyzváni 4 účastníci vybraní na základě odborného posouzení předložených portfolií a referencí. Všichni účastníci obdrží skicovné, autor vítězného návrhu následně získá zakázku na zpracování grafického manuálu a implementaci. Vítěze vybere porota složená z externích odborníků a zástupců muzea.

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:

  • MgA. Olga Benešová – grafická designérka, studio Marvil
  • Mgr. Kateřina Přidalová – teoretička designu, lektorka a novinářka
  • MgA. Adam Uchytil – grafický designér a pedagog na Fakultě umění a designu na UJEP

Závislá část poroty s hlasovacím právem:

  • Mgr. Adéla Mende – vedoucí Uměleckohistorického oddělení, Severočeské muzeum v Liberci
  • Mgr. Jiří Křížek – ředitel, Severočeské muzeum v Liberci

Další soutěže