Otevřená soutěž na design limitované etikety slivovice RUDOLF JELÍNEK

 

Kategorie: Produkt a obal
Formát soutěže: Kombinovaná soutěž

Vyhlašovatel: RUDOLF JELÍNEK
Deadline: 26. 07. 2024

Společnost RUDOLF JELÍNEK vyhlásila ve spolupráci s organizací Czechdesign otevřenou dvoufázovou soutěž na vytvoření designu limitované etikety slivovice k oslavě 130 let od jejího vzniku. Zájemci z řad ilustrátorů a grafických designérů mohou své návrhy odevzdávat do 26. července 2024.

Přední český výrobce ovocných destilátů a jiných alkoholických výrobků RUDOLF JELÍNEK sídlí ve Vizovicích, kde se také nachází jeho vlastní švestkové sady. Společnost založil v roce 1894 Zikmund Jelínek a o její největší rozmach se zasloužil jeho syn Rudolf, který s výrobky expandoval na zahraniční trh.

Nově navržená limitovaná etiketa, jejíž uvedení na trh je plánováno před Vánoci 2024, která by měla komunikovat výročí založení společnosti.

„U příležitosti našeho významného jubilea svěřujeme do Vašich rukou úkol vytvořit etiketu, která bude hrdě reprezentovat naši historii, tradici a kvalitu, kterou nabízíme světu. Věříme, že mezi Vámi, talentovanými designéry, se najdou tací, kteří dokáží naše očekávání naplnit a vytvoří dílo, které bude oslavou naší tradice a odkazem na bohatou historii,“ říká Ing. Pavel Dvořáček, předseda představenstva společnosti RUDOLF JELÍNEK.

O soutěži

Podoba nového designu limitované etikety vzejde z ilustrátorsko-designérské soutěže pořádané Czechdesign. Soutěž probíhá jako otevřená, dvoufázová, v první fázi anonymní a ve druhé fázi neanonymní. K účasti v soutěži jsou vyzváni všichni zájemci z řad ilustrátorů a designérů. Kromě toho byli do 1. fáze soutěže byli vyzváni 2 účastníci. Po odevzdání návrhů v první fázi soutěže vybere porota, složená z nezávislých odborníků a zástupců RUDOLFA JELÍNKA, 3 postupující účastníky, kteří dopracují svůj návrh do druhé fáze soutěže. Po odevzdání a odprezentování návrhů ve druhé fázi soutěže vybere porota vítězný návrh, který bude uveden na trh před Vánoci 2024.

Průběh soutěže

Pátek 26. 7. 2024, 12:00 – termín odevzdání návrhů do 1. fáze soutěže
Do tohoto termínu musí soutěžící odevzdat své návrhy v elektronické i tištěné podobě. Návrh v elektronické podobě se odevzdává na této webové stránce v odevzdávacím formuláři. Tištěný návrh se odevzdává v příslušném termínu do kanceláře Czechdesign na adresu Vojtěšská 3, 110 00, Praha 1.

Středa 31. 7. 2024 – zasedání poroty a výběr účastníků do 2. fáze
Při zasedání poroty budou anonymně hodnoceny odevzdané návrhy a budou vybráni 3 účastníci postupující do 2. fáze soutěže.

Nejpozději 16. 8. 2024 – vyhlášení výsledků 1. fáze soutěže
Výsledky 1. fáze budou vyhlášeny na této webové stránce. Vybraní účastníci obdrží od poroty zpětnou vazbu na své návrhy a budou vyzváni k postupu do dalšího kola.

Pondělí 19. 8. 2024 – osobní debriefing účastníků postupujících do 2. fáze soutěže, Vizovice
Postupující účastníci se zúčastní osobního debriefingu v sídle společnosti ve Vizovicích, kde proběhne vysvětlení zpětné vazby od poroty a zodpovězení případných dotazů.

Čtvrtek 19. 9. 2024, 12:00 – termín odevzdání návrhů do 2. fáze
Do tohoto termínu musí postupující soutěžící odevzdat své návrhy v elektronické i tištěné podobě. Návrh v elektronické podobě se odevzdává na kontaktní email uvedený v podmínkách soutěže. Tištěný návrh se odevzdává na adresu Czechdesign, Vojtěšská 3, 110 00, Praha 1.

Pondělí 23. 9. 2024 – osobní prezentace a zasedání poroty v 2. fázi soutěže, Praha
Postupující soutěžící osobně odprezentují na zasedání poroty své odevzdané návrhy. Porota určí pořadí finalistů a vybere vítěze a realizátora zakázky na design limitované edice slivovice RUDOLF JELÍNEK 130 let.

Nejpozději 4. 10. 2024 – vyhlášení výsledků soutěže
Výsledky budou oznámeny e-mailem účastníkům 2. fáze soutěže.

Soutěžní návrh a způsob odevzdání

Návrh designu limitované etikety musí být vytvořen pro výrobek Slivovice “budík” 45 % 0,5l. Design musí komunikovat 130. výročí společnosti, musí obsahovat slovo slivovice, jakožto legislativní označení kategorie produktu, a musí komunikovat element ovoce, ze kterého je destilát vyroben, tedy švestka.

Návrh musí být v 1. fázi soutěže odevzdán jako soutěžní plachta, jejíž šablona je k dispozici ke stažení v přílohách soutěžních podmínek. Soutěžní plachta musí být odevzdána v elektronické i tištěné podobě. V 1. fázi soutěže je nejprve potřeba odevzdat elektornický návrh ve formátu PNG prostřednictvím odevzdávacího formuláře na této webové stránce. Maximální velikost souboru je 50MB. Po odevzdání obdrží soutěžící potvrzovací email s unikátním kódem soutěžního návrhu. Tento kód je potřeba napsat do vytištěné přihlášky k soutěži a na obálku, ve které bude odevzdán tištěný soutěžní návrh. Obálka se soutěžním návrhem a přihláškou k soutěži musí být v daném deadlinu doručena na adresu Czechdesign.

Návrh ve 2. fázi soutěže se opět odevzdává jako soutěžní plachta v elektronické i tištěné podobě. Elektronický návrh se odevzdává na kontaktní email uvedený v soutěžních podmínkách a tištěný návrh se odevzdává v daném termínu na adresu Vojtěšská 3, 110 00, Praha 1.

Více podrobností k požadavkům na soutěžní návrh a procesu jeho odevzdání je popsáno v soutěžních podmínkách.

Soutěžní podmínky

Pod následujícími odkazy je k dispozici soutěžní dokumentace ke čtení. Součástí soutěžních podmínek jsou přílohy, které obsahují přihlášku k soutěži, návrh smlouvy o dílo a licenční smlouvy mezi autorem realizovaného návrhu a vyhlašovatelem soutěže, soutěžní plachta potřebná k odevzdání soutěžního návrhu a obrazové materiály vyhlašovatele. K dispozici je také ke čtení dokument s průběžně přidávanými otázkami účastníků a odpověďmi na ně. Případné dotazy je možné pokládat na kontaktní email uvedený v podmínkách soutěže.

Soutěžní podmínky
Složka s kompletní projektovou dokumentací včetně příloh soutěžních podmínek
Průběžně aktualizovaný dokument s dotazy účastníků a odpověďmi na ně

Porota soutěže

Odborná část poroty
MgA. Michal Bačák – ilustrátor
MgA. Jakub Wdowka – grafický designér

Závislá část poroty
Ing. Irena Konečná – senior marketing manager, RUDOLF JELÍNEK
Mgr. Miroslav Motyčka – marketingový a obchodní ředitel, RUDOLF JELÍNEK

Účastníci soutěže

K účasti v soutěži se může odevzdáním návrhu a vyplněné přihlášky k soutěži přihlásit kdokoliv z řad ilustrátorů, grafických designérů i ilustrátorských či designérských studií.

Do 1. fáze soutěže byli vyzváni 2 účastníci vybraní na základě rešerše portfolií a jejich referenčních projektů a zkušeností. Těmito vyzvanými účastníky jsou:

Jano Vajsábel
Tomski&Polanski

Kontakt

Pro případné dotazy v průbehu soutěže kontaktujte prosím manažerku soutěže Terezu Weberovou na email tereza.weberova@czechdesign.cz.

Podání žádosti o účast - zde nahrajte vaše portfolio


Nahrát soubory

Přidat další

Další soutěže