Open Call: Výstava plakátů, printů a dalších médií moderní ilustrace

 

Kategorie: Ilustrace
Formát soutěže:

Vyhlašovatel:
Deadline: 13. 08. 2020

Přihlaste své práce na plánovanou výstavu „PL ._ (a kát)“, která bude reflektovat současnou českou a slovenskou ilustraci a její média, s hlavním zaměřením na plakáty a printy. Výstava bude probíhat v naší galerii CZECHDESIGN na adrese Vojtěšská 3, Praha 1 od 24. 8. 2020 do 16. 9. 2020. Více informací k podmínkám přihlášky najdete níže.

O výstavě: 

Výstava bude v prostorách galerie CZECHDESIGN probíhat po dobu jednoho měsíce od 24. 8. 2020 do 16. 9. 2020. 
Otevřena bude veřejnosti každý všední den v čase 10:00–16:00, vstup volný.
Výstava nebude zahájena vernisáží, ukončí ji ale prodejní dernisáž, v rámci které bude možné zakoupit vystavená díla.

Do výstavy plánujeme zahrnout tato média nesoucí autorské ilustrace:

 • plakáty/printy
 • knihy
 • komiksy/časopisy
 • porcelán/keramika/plech
 • mural art (vznikne na jedné ze stěn v prostoru galerie, na zpracování jsme již domluveni s konkrétním ilustrátorem)
 • textil

Dernisáž proběhne v galerii CZECHDESIGN ve středu 16. 9. 2020 od 19:00. Zahájena bude krátkým představením konceptu výstavy, rádi bychom prostor využili také k představení vystavených prací přímo vámi, jejich tvůrci. Zahraje DJ, k občerstvení bude pivo za symbolickou cenu. Pozvána bude široká veřejnost prostřednictvím sociálních sítí CZECHDESIGN, naši partneři a klienti, influenceři a v neposlední řadě také umělecká veřejnost.

Podmínky spolupráce:

O výstavě a autorech na ní představených vyjde článek v magazínu CZECHDESIGN, výstava bude podpořena také komunikační kampaní na našich sociálních sítích. Cílem výstavy je kromě představení ilustrace prostřednictvím plakátů/printů a ostatních médií, navázání dlouhodobé spolupráci s některými autory plakátů/printů v rámci rozšíření sortimentu SHOPU CZECHDESIGN. O bližších podmínkách bychom s jednotlivými autory jednali během výstavy nebo po jejím ukončení.

Způsob výstavy plakátů a ostatních předmětů neovlivní jejich vzhled ani kvalitu, prodejní cena proto nemusí být ponížena a v případě, že by se objekt neprodal, rádi bychom ho v nezměněném stavu vrátili vám, vystavovatelům. K výstavě bychom vás poprosili o zapůjčení 1ks vybraného objektu oproti předávacímu protokolu, ve kterém se zavážeme k navrácení zapůjčeného díla v jeho původním stavu, pokud se neprodá v rámci dernisáže.  Pro účely dernisáže bychom všechny vystavené objekty naskladnili do našeho shop systému tak, aby bylo možné předat nakupujícím řádnou účtenku ke koupi. Při koupi plakátu/printu zabalíme zakoupený tisk do tubusu s brandingem výstavy.

Přihlášení:

Pokud máte zájem zúčastnit se projektu, zašlete nám prosím náhledy prací, které byste na výstavu chtěl/a zapůjčit, případně nabídnout do portfolia našeho SHOPU do čtvrtka 13. 8. 2020 do 14 hodin.
V pátek 14. 8. 2020 proběhne finální výběr vystavovaných objektů, nejpozději v úterý 18. 8. 2020 bychom vás kontaktovali, zda a případně které z vašich pracích bychom rádi zahrnuli do výstavy.

Pokud se jedná o plakát/print, prosíme o tyto konkrétní informace:

 • Náhled
 • Rozměr, případně variantní rozměry
  Vzhledem k omezené výstavní ploše v naší galerii prosíme o maximální rozměr velikosti zhruba A2, minimální velikosti zhruba A4, děkujeme za pochopení.
 • Cena 
  K vaší ceně bude přidána drobná marže za administraci případného prodeje.
 • Druh papíru, typ tisku
 • Počet dostupných kusů
  Jedná se o jedinečný originál, nebo je plakát replikovatelný? Pro potřeby výstavy uvítáme obě varianty, v případě navázání spolupráce v rámci našeho SHOPU je ale možné vybírat pouze z multiplikovatelných prací.

Pokud se jedná o jakýkoliv jiný objekt, prosíme o tyto základní informace:

 • Typ objektu
 • Rozměr, případně variantní rozměry
 • Cena
  K vaší ceně bude přidána drobná marže za administraci případného prodeje.
 • Materiál
 • Počet dostupných kusů

Náhledy svých prací včetně výše uvedených specifikací zasílejte na katerina.matejkova@czechdesign.cz do pondělí 10. 8. 2020 do 12 hodin.

Další soutěže