Mezinárodní designérská soutěž o návrh Jednotného informačního systému

 

Kategorie:
Formát soutěže: Užší soutěž

Vyhlašovatel: ROPID
Výsledky soutěží

Vítězný tým se zadavatelem ROPID a organizátorem soutěže Czechdesign | Foto: Sandra Sedlecká Vítězný tým se zadavatelem ROPID a organizátorem soutěže Czechdesign | Foto: Sandra Sedlecká

V září roku 2021 ROPID vyhlásil mezinárodní soutěž na novou podobu jednotného informačního systému pro veřejnou dopravu a prostranství hlavního města Prahy. Porota v anonymním hlasování rozhodla o vítězném návrhu, jehož autorem je český tým tvořený grafickým studiem Side2, ateliérem A69 architekti a typografickým studiem Superior Type. S novým designem, ale také s úplně novými fyzickými i digitálními prvky se Pražané v ulicích města poprvé setkali na podzim roku 2022 v rámci pilotního testování, ve kterém mohli nový systém sami vyzkoušet a komentovat.

O soutěži

Soutěž probíhala jako mezinárodní dvoufázová užší soutěž.  Do mezinárodní designérské soutěže na podobu nového orientačního systému české metropole se mohli přihlásit zájemci z celého světa. Samotná soutěž byla dvoufázová s anonymním hodnocením. Byl tak zaručen rovný a maximálně férový přístup. O soutěž, kterou administrovala odborná organizace Czechdesign, projevilo zájem 16 mezioborových týmů, osm českých a osm zahraničních, mimo jiné z Německa, Švýcarska nebo Nizozemska.
Cílem soutěže bylo vybrat tým odborníků, který prokáže schopnost vytvořit chytrý systém městské navigace vyhovující potřebám všech občanů i návštěvníků města. Úkolem designérů proto bylo navrhnout komplexní řešení, které usnadní veřejnosti pohyb po metropoli, a to jednotně a srozumitelně a zároveň přijít s takovým řešením, které Prahu zařadí mezi moderní světové metropole, otevřené, přívětivé a v orientaci „čitelné” pro jejich obyvatele i návštěvníky.
Předmětem Soutěže bylo komplexní řešení jednotného informačního systému hl. města Prahy. Nový systém by měl poskytnout větší množství srozumitelných informací usnadňujících pohyb po městě všem jeho občanům i návštěvníkům, ať jsou to školáci, dospělí nebo senioři, cestují pěšky nebo MHD, mají specifické zrakové či pohybové potřeby, do Prahy přijeli na výlet nebo spěchají do práce. 
Všichni soutěžící obdrželi skicovné a vítěz zakázku na vypracování nového jednotného informačního systému a spolupráci při implementaci. 

Porota soutěže

Nezávislá část poroty s hlasovacím právem:
Mike Rawlinson – spolutvůrce navigačních systémů světových metropolí a zakladatel iniciativy Legible Cities (Čitelná města),
Sam Gullam –  produktový designér specializující se na práci v městském prostředí,
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. – přední česká architektka, výzkumnice a teoretička architektury, 
Veronika Egger – rakouská informační designérka, která se soustředí na inkluzivní design a mobilitu,
Radek Sidun – český grafický designér a typograf.

Závislá část poroty s hlasovacím právem:
Ing. et Ing. Petr Tomčík – ředitel ROPID,
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. – radní pro dopravu MHMP, 
Rostislav Zapletal, Dis. – specialista architektonických soutěží IPR
MgA. Anna Švarc – architektka metra, DPP. 

Členové poroty s hlasem poradním:
prof. doc. Ivan Dlabač, M.A – český designér zaměřující se na průmyslový a produktový design,
Mgr. Filip Blažek – přední český grafický designér a typograf.

Výsledky soutěže

1. místo: Side2, A69 architekti, Superior Type
2. místo: Studio Gourdin, Sheraz Khan, Gerit Lippert, Capitale Berlin
3. místo: Büro4, Ralph Meury
4. místo: Mijksenaar, Dalton Maag, Billings Jackson Design

Více se o soutěži dočtete v těchto článcích:
Porota soutěže
Účastníci soutěže
Vítězný návrh
Jak to mohlo dopadnout
Implementace

Další soutěže