Výstava skláře Lukáše Nováka: NEW! NEW!

 

Kdy: 1. 6. 2017 - 1. 9. 2017
Kde: DOX, DOX BY QUBUS, Poupětova 1, Praha 7

Typ: Výstava
Web: Odkaz

Mladý umělec Lukáš Novák se ve své tvorbě zaměřuje na hledání nových cest a skrytého potenciálu v tradičních sklářských technikách. Ve sklářských hutích vytváří skleněné objekty, v pražském ateliéru pracuje na nástěnných zrcadlových objektech.

Lukáš Novák pochází ze severočeského Nového Boru – mezinárodně uznávané mekky českého uměleckého skla. Po absolvování sklářské školy pokračoval na pražskou UMPRUM, kde pod vedením Ronyho Plesla loni absolvoval.

Představovaná série nástěnných zrcadlových objektů, je silně ovlivněna sportovní estetikou i současnou popkulturou vtisknutou do tradičního materiálu – skla. Ve vnímání uměleckých i jiných artefaktů se autor snaží nedělat rozdíly mezi vysokými a nízkými pudy, staví je na roveň a sport vnímá jako přirozenou synergii nejen fyzické a duševní stránky člověka.

Fotografie z výroby kolekce Ultra FragileFotografie z výroby kolekce Ultra Fragile

Kromě zrcadel se Lukáš představí i dalšími objekty, jako jsou hutně tvarované vázy z křišťálového skla, které jsou vycizelované novou technologií. Autor si k obrazu svému přetvořil tradiční sklářské nářadí do podoby razítek a rádel. Tyto nástroje, jimiž narušuje poddajnou homogenní hmotu skla a pomocí své osobité dynamiky do ní reflektuje svá silná gesta a hesla. Právě v těchto objektech rezonuje autorova snaha o posunutí tradičních technik tvarování hutního skla, které dříve měly často jen utilitární roli.

Název výstavy – NEW! NEW! – reflektuje několik aspektů autorovy tvorby. Nové jsou jak předměty vystavené v prostoru Dox by Qubus, tak Lukášova pozice na české umělecké scéně. Úsilí přijít s něčím novým, jiným, odlišným se stalo esencí a zároveň meritem tvorby většiny mladých designérů a výtvarníků. Neustálý tlak na nové podněty je výzvou i zátěží.

Další akce