Výstava soutěžních návrhů na pomník Pražského povstání

 

Kdy: 18. 4. 2024 - 31. 5. 2024
Kde: Městská část Praha 6, Úřad městské části Praha 6, Československé armády 601/23

Typ: Výstava

Městská část Praha 6 ve spolupráci s odbornou organizací Czechdesign pořádá výstavu soutěžních návrhů, které vzešly z architektonicko-výtvarné soutěže na řešení pomníku Pražského povstání a úpravy náměstí Interbrigády.

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu výtvarného řešení Pomníku Pražského povstání, který bude sloužit jako symbolická připomínka historické události a zároveň vyjadřovat důležité hodnoty a ideály spojené s tímto významným okamžikem české historie. Součástí návrhu bylo rovněž architektonicko-krajinářské řešení úprav veřejných prostranství na náměstí Interbrigády. Cílem bylo vytvořit harmonické prostředí propojující historii, kulturu a moderní život ve městě. 

Soutěže byla uspořádána jako otevřená dvoufázová anonymní projektová o návrh. Do první fáze bylo odevzdáno 34 návrhů, do druhé postoupilo 5 nejlepších. S návrhy se můžete seznámit od 18. dubna do 31. května 2024 v úředních hodinách v prostorách 2., 3. a 4. patra Úřadu městské části Praha 6.

S vítězným soutěžním konceptem od RSAA se můžete seznámit již nyní a to v tomto článku. Více informací o soutěži najdete zde.

Další akce