Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Výstava – Kdo, když ne kdy

Datum: 15. 11. 2019 - 14. 12. 2019
Pořadatel: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Galerie UM, náměstí Jana Palacha  80/3, Praha 1
Odkaz: WWW
Facebook: Událost
Výstava – Kdo, když ne kdy., zdroj: www.umprum.cz Výstava – Kdo, když ne kdy., zdroj: www.umprum.cz

Od 15. listopadu do 14. prosince bude na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze probíhat výstava, která přináší ohlédnutí za okupační stávkou, která se na půdě této školy uskutečnila krátce po 17. listopadu 1989. Její kurátoři, Klára Peloušková a Vojtěch Märc, zachycují v dochovaných vizuálních i textových materiálech obraz dní, kdy se studenti a studentky VŠUP nejvyšší měrou podíleli na změnách politického uspořádání i fungování školy. Těšit se můžete na doprovodný program, během kterého proběhne filmové promítání, panelová diskuse a koncert školních kapel.

Studentská okupační stávka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze začala – podobně jako na jiných univerzitách a akademiích – v pondělí 20. listopadu 1989 a její intenzita postupně doznívala v období Vánoc. V návaznosti na události 17. listopadu vyjádřili studenti a studentky VŠUP svůj nesouhlas s dosavadním politickým uspořádáním i způsobem vedení školy. Do revolučního vření se díky dostupným reprodukčním technologiím zapojili především na úrovni „informačního boje“ mezi manifestujícími občany a státními orgány. Vnitroškolní i obecně politická vyjednávání, praktická obstarávání a nezbytné administrativní úkony, které studenty a studentky v době stávky zaměstnávaly, doprovázela přitom atmosféra kolektivní angažovanosti, pospolitosti a tvůrčí spontánnosti.

Klářa Peloušková s Vojtěchem Märcem posbírali nejrůznější dokumenty související s revolučním děním na VŠUP. Zpracovávali především písemné záznamy, fotografie, videa, plakáty, letáky či matrice a filmy používané pro tvorbu reprodukcí, jež sloužili k informování obyvatel Prahy i regionů o nedávných událostech, požadavcích revolučního hnutí či připravované generální stávce.

„Fragment vizuálních a textových záznamů, které se k okupační stávce na VŠUP vážou, lze analyzovat na mnoha vzájemně prostupných rovinách. V rámci výstavy akcentujeme vedle tvorby významů a distribuce nehmotných sdělení také materiální aspekty obrazů, a to nejen s ohledem na umělecké zaměření školy, ale i s poukazem na úrovně estetické a mediální gramotnosti, která předurčuje možnosti interpretace i utváření historické paměti. Kromě archivních dokumentů z VŠUP je ve výstavě prezentováno několik audiovizuálních záznamů či děl, které perspektivy výkladu minulých událostí pomáhají rozšiřovat a do určité míry zobecňovat či aktualizovat“, upřesňují výběr artefaktů Klára Peloušková a Vojtěch Märc.

Název výstavy „Kdo, když ne kdy“ je odvozen od známého rčení „Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?“. Zkomolení vyzývá k přehodnocení otázek po tehdejších i nynějších revolučních subjektech a kontextech. Upozorňuje na to, jak se smysl či nesmysl událostí vyjevuje v rozporuplných politikách paměti. Ohlédnutí za rokem 1989 výstava pojímá spíše jako výzvu k uvažování nad dnešními možnostmi akademické angažovanosti a nad ekonomiemi obrazu: bez zbytečných iluzí, ale také paralyzující skepse.

Kdo když ne kdy-výstava v Galerii UM, vernisáž, foto: Jan KolskýKdo když ne kdy-výstava v Galerii UM, vernisáž, foto: Jan Kolský

Doprovodný program

20. 11. 2019 v 18 hodin
promítání filmu Ley Petříkové a Jana Rouska “Sametová FAMU”, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115

Film přibližuje aktivity studentů FAMU v rámci sametové revoluce 1989. Skrze konfrontaci archivů, vzpomínek tehdejších studentů a také vstupu studentů současných zkoumá nejdůležitější politické iniciativy „famáků“ na konci osmdesátých let (Kavárna AFFA, Fórum AMU 1989, Továrna Radost, Studentské vysílání). Film vznikl v koprodukci České televize a FAMU; scénář, režie, střih Lea Petříková a Jan Rousek.

28. 11. 2019 v 19 hodin
panelová diskuse na téma Akademie - umění - klima, Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

(Umělecké) vysoké školy jsou tradičně nezávislou sférou kritického myšlení a svobodné tvorby, která nemá podléhat partikulárním zájmům a politickému tlaku. Zároveň jsou však místy, jež se podstatnou měrou podílí na formování veřejného diskursu v nejrůznějších oblastech a svým vlastním fungováním vytváří či upevňují mechanismy, na nichž je založena organizace naší společnosti. Jedním z fenoménů, které dnes před vysoké školy kladou nebývalé výzvy, je bezesporu klimatická krize. Je proto třeba se ptát, kde končí "autonomie" akademického prostředí a do jaké míry mohou být i ony politickými aktéry.

Zajímá nás, co mohou vysokoškolské instituce udělat pro to, aby přispěly ke zmírnění (dopadů) klimatických změn a k proměně myšlenkových i organizačních struktur, z nichž současná krize vyvěrá. A protože je naše akademie školou umění, architektury a designu, chceme v neposlední řadě uvažovat i nad tím, jakou roli mohou v tomto kontextu hrát metodologicky "nestandardní" umělecký výzkum a další specifika uměleckoprůmyslové školy.

Hosté: Milena Bartlová, Denisa Langrová, Tereza Stöckelová, Tomáš Vaněk

11. 12. 2019 od 19 hodin
koncert školních kapel v Hlinárně
H2 (Hlinárna), UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 (suterén, nalevo od výtahu na konci chodby)

Vedle každodenního materiálního, produkčního a administrativního obstarávání utvářela atmosféru okupační stávky na VŠUP v roce 1989 také celá řada kolektivních aktivit, ať už šlo o předšnáky, promítání, happeningy nebo hudební vystoupení. Koncertem kapel, jejichž členové a členky jsou stávajícími či nedávnými studenty a studentkami UMPRUM, chceme připomenout právě tento performativní aspekt stávky a rovinu fyzické přítomnosti a “obsazení” školy studenty, které nemělo pouze charakter více či méně koordinovaného politického protestu, ale nabývalo také podoby spontánního karnevalového veselí.

Vystoupí některé z těchto hudebních formací: Oh hi bye, Opak dissu, +-0, Market, Cloudy Babies či Matyáš Bartoň. Dramaturgie večera bude upřesněna v průběhu následujících týdnů.

Info

KDY: 15. 11. – 14. 12. 2019, Po – So: 10 – 18 hodin
KDE: Galerie UM, UMPRUM, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1


Sametové oslavy v Ústí nad Labem 1989—2019

Sametové oslavy v Ústí nad Labem 1989—2019

Festival, 3. 10. 2019 - 18. 12. 2019
Fakulta umění a designu UJEP, Pasteurova  9, Ústí nad Labem

Teorie a historie
Akademie výtvarných umění v Praze slaví  220 let od svého založení

Akademie výtvarných umění v Praze slaví 220 let od svého založení

Festival, 1. 10. 2019 - 17. 12. 2019
AVU, , Praha