Výstava diplomových prací Jany Svobodové a Lucie Rosické na AVU Plané plody

 

Kdy: 20. 6. 2024 - 30. 6. 2024
Kde: Akademie výtvarných umění, U Akademie 172/4, Praha 7 Bubeneč

Typ: Vernisáž
Web: Odkaz

Diplomový projekt Tale of a Tear od Jany Svobodové a „Mirror, mirror on the wall“ od Lucie Rosické | Zdroj: AVU Diplomový projekt Tale of a Tear od Jany Svobodové a „Mirror, mirror on the wall“ od Lucie Rosické | Zdroj: AVU

Jana Svobodová a Lucie Rosická Vás zvou k návštěvě diplomové výstavy Plané plody, jejíž součástí je Svobodové a Rosické diplomová práce Tale of a Tear a „Mirror, mirror on the wall“. Vernisáž se uskuteční 20. června od 17 hodin v budově AVU. Výstava potrvá do 30. června.

Tale of a Tear

Diplomový projekt Tale of a Tear prezentuje dlouhodobý výzkum Jany Svobodové, jehož podstatou bylo nalézt dostatečně univerzální jev, který slouží jako celospolečenská forma dorozumění – univerzální zdroj bezeslovného jazyka. Tím se stala slza, jev natolik emočně plný, přesto však fyziologicky automatický a nám všem známý. „V pestré škále lidských emocí je jen málo jevů tak všeobecně srozumitelných a univerzálních, jako jsou slzy, které překonávají jazykové bariéry, kulturní rozdíly i individuální odlišnosti,“ deklaruje Svobodová. 

Na počátku bádání autorka pátrala po médiu, objektu nebo jevu, který by byl natolik rozšířený, že by mohl sloužit jako zdroj dorozumívání. Dialog s tímto médiem či jevem byl započat otázkou „Jak chytit kapku vody /ve skle/?“. V průběhu procesu hledání způsobu „jak“, do kapky vtiskla emoci a v tu chvíli se z ní stala slza. V subjektivním výzkumu se Jana Svobodová zabývá fenoménem a významem slz a zkoumá jejich mnohostrannou povahu jako fyziologické reakce i symbolického vyjádření emocí. Kromě fyzického projevu v sobě slza skrývá nesčetné množství citu, emocí, funkcí a významů. Zároveň je důkazem toho, že náš vnitřní život překračuje své hranice a manifestuje se navenek.

V rámci diplomové výstavy Plané plody Svobodová představuje specifické prostředí, které analyticky ohledává podobu, strukturu a tvar slzy. Dominantou prostoru je monumentální skleněný rám se zachycenou slzou, na který autorka aplikovala know-how techniky ledování, které poslední dva roky studovala. Tento impozantní proces je současně prezentovaný na průsvitovém stole a v arborách, kde jsou převážně vystaveny struktury slz. Instalace je dále doplněna o ručně broušené tavené plastiky skleněných slz.

Jana Svobodová je vizuální umělkyně, sochařka a čerstvá absolventka Akademie výtvarných umění v Praze ateliéru sochy II. Tomáše Hlaviny a Jimeny Mendozy. V posledních dvou letech působila taktéž na UMPRUM, kde se věnovala studiu skla na umělecké stáži v ateliéru skla u Ronyho Plesla a Kláry Horáčkové. Interdisciplinární tvorba Svobodové se již od počátku pohybuje na intermediální hranici obrazu, instalace a sochy. Tyto hranice mezi sebou tvoří napětí, rezonují a komunikují. Autorka tak nabádá diváka, aby se na témata či problematiky díval skrze její optiku, ze všech možných úhlů a perspektiv. Touha po poznání podstaty věci a materiálů, je niterně dlouhodobě spjata s jejím dílem. To je zasazeno do osobních příběhů, všedních momentů či téměř vědeckých rešerší, skrze které autorka zprostředkovává zvolené téma svým citlivým a narativním způsobem. Preciznost, řemesla a překračování hranic ve vztahu k okolí jsou společně s experimentálním přístupem zcela klíčové pro práci Jany Svobodové. 

Pohled do výstavy diplomek autorek Jany Svobodové a Lucie Rosické | Foto: Šimona NěmečkováPohled do výstavy diplomek autorek Jany Svobodové a Lucie Rosické | Foto: Šimona Němečková

„Mirror, mirror on the wall“

Diplomová práce se zabývá tématy krásy, moderních technologií a jejich vlivu na sebepojetí a mezilidské vztahy. Autorka Lucie Rosická přirovnává kouzelné zrcadlo z pohádky o Sněhurce k moderním chytrým telefonům a sociálním sítím, které nám neustále zprostředkovávají zpětnou vazbu ve formě lajků a komentářů. V práci se dále věnuje vlivu těchto technologií na naše vnímání krásy a vlastního těla, což reflektuje i skrze vlastní zkušenost s poruchami příjmu potravy pomocí autoportrétů. Kromě toho zkoumá proces zkamenění minerální vřídlovcovou vodou právě v kontextu zmíněných moderních technologií, kde digitální interakce může vést k pasivitě, izolaci a pocitu „zkamenění“.

Autorka na výstavě představuje část děl, která během posledního roku vznikala. Jedná se o rozměrnou textilní instalaci (cca 9 x 6 m), která deníkově zrcadlí její život a dává divákovi možnost nechat se zahltit množstvím podnětů, témat a situací, podobně jako když by konzumoval online obsah. Proti tomuto dílu je instalovaný obrázek, který byl máčen po dobu 10 dní ve vřídlovcové vodě. Na něm je autoportrét autorky s telefonem před obličejem, který jako by dokumentoval celou situaci vyobrazenou předním. Zároveň symbolizuje i zmíněné zkamenění a konkrast mezi měkkou látkou a studeným nerostem tak, jako ho autorka vnímá mezi tělem a telefonem. 

Vedoucí práce jsou Marek Meduna a Petr Dub, oponentem je Marek Ther.

Diplomová práce se zabývá tématy krásy, moderních technologií a jejich vlivu na sebepojetí a mezilidské vztahy. | Foto: Šimona NěmečkováDiplomová práce se zabývá tématy krásy, moderních technologií a jejich vlivu na sebepojetí a mezilidské vztahy. | Foto: Šimona Němečková

Konání výstavy 21.–30. 6. (21., 24., 25. 9:00–19:00, další dny 14:00–19:00)

Akademie výtvarných umění – U Akademie 172/4, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

VERNISÁŽ – proběhne 20. 6. Od 17:00 ve Veletržní, kde bude zahájení výstavy. Večírek pak bude na zahradě a posléze na chodbě v suterénu. 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST:

25. 6. – 16:00-18:00 

27. 6. – 17:00-19:00

29. 6. – 16:00-18:00

Další akce