Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Via Lucis. Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová

Datum: 21. 10. 2021 - 31. 12. 2022
Pořadatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova, ulice 17. listopadu 2, Praha 1
Odkaz: WWW
VIA LUCIS. STANISLAV LIBENSKÝ A JAROSLAVA BRYCHTOVÁ PRO SAKRÁLNÍ PROSTORY V ČECHÁCH A NA MORAVĚ | Zdroj: upm.cz VIA LUCIS. STANISLAV LIBENSKÝ A JAROSLAVA BRYCHTOVÁ PRO SAKRÁLNÍ PROSTORY V ČECHÁCH A NA MORAVĚ | Zdroj: upm.cz

Výstava zprostředkovává odkaz dvou mezinárodně etablovaných českých umělců-sklářů: profesora Stanislava Libenského (1921 – 2002) a spoluautorky společných úspěchů Jaroslavy Brychtové (1924 – 2020). Expozice se zaměřuje na realizace umělců ve veřejném, sakrálním prostoru. Konkrétně přibližuje obrovská okna –vitraile v pražské kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie z let 1964–1968, okno v kapli sv. Anny v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě z let 1974–1975. Vypráví o vzniku a charakteru sedmi vitrailí, jež oba umělci navrhli a realizovali v zámecké kapli v Horšovském Týně mezi lety 1997 až 1991 a přináší informace o historii jejich osmi oken v hradní kapli brněnského Špilberku z let 2001 až 2003.

Kurátorka: PhDr. Sylva Petrová
Architektonické řešení: Ing. Dušan Seidl
Grafický design: Martin Hlubuček

Díla této dvojice umělců určená do architektury jsou hodnocena jako zásadní příspěvek rozvoje fenoménu světového autorského skla. Vrchol mezi nimi  představují právě díla integrovaná do rekonstrukcí sakrálních prostor mezi lety 1964 – 2003, protože se těchto  úkolů oba zhostili nejen výtvarně zcela svébytně, ale i neortodoxně: spíše je pojali  jako obecný symbol duchovního života, než konkrétní liturgie. Ve svých vitrailích použili unikátně i novou technologii – stavovaného skleněného reliéfu v otevřených formách. Cílem výstavy je zprostředkovat  informace o těchto dílech, které jsou bohužel málo známá a ukazuje spojení experimentálního sklářského díla a rekonstruovaných významných  historických prostor. Expozice naznačuje vzájemné souvislosti těchto návrhů do architektury s paralelním proudem jejich autorské komorní plastiky, která byla nesčetněkrát vystavována doma i v zahraničí a je proto mnohem známější. Zároveň dává důraz na analýzu osobního příspěvku Stanislava Libenského ke společné práci – především v oblasti kreseb jako krásných uměleckých artefaktů a zároveň podkladových plánů dalšího vývoje trojrozměrných prací ve skle. Ale neméně dobře objasňuje a oceňuje i úlohu Jaroslavy Brychtové, která zajišťovala sochařské a realizační etapy těchto děl.   

V instalaci výstavy Via lucis nalezneme jen tři sklářská díla. Ta dvě největší UPM získalo zápůjčkou od majitele sklářské firmy Lasvit (další objekty lze vidět v obou souvisejících sálech výstav Plejády skla 1946 – 2018). Expozice vychází  z četných originálních kreseb, které realizoval Stanislav Libenský. Dvě největší, téměř sedm metrů vysoké malby týkající se oken v kapli sv. Václava, muzeum za podpory Ministerstva kultury ČR v roce 2021 získalo do sbírek, další si zapůjčilo laskavostí dědiců z jejich archivu a ze sbírky Muzea města Brna. Vizuálně expozice stojí také na nově pořízených digitálních fotografiích (Gabriel Urbánek, Ondřej Kocourek), ilustrujících práci umělců se světlem nejen v rámci modelování samotných vitrailí,  ale skrze jejich transparenci a barvu i s definováním samotného prostoru, jehož charakter završovaly. Světlo tvoří nejen podstatu symboliky sakrálních prostor, ale odpovídá zároveň speciální metodě práce Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové s taveným sklem.

Titul expozice Via lucis – Žijící světlo, převzatý ze stejnojmenného spisu Jana Amose Komenského, naznačuje sílu  a stálou platnost „světlého odkazu“ těchto dvou sklářských osobností.

U příležitosti výstavy vyjde odborná stejnojmenná publikace, jejíž autorkou je PhDr. Sylva Petrová.

Info

KDY: Od 21. 10. 2021, Výstava ke 100. výročí narození Stanislava Libenského je součástí dlouhodobé expozice Plejády skla 1948–2018.
KDE: Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova, ulice 17. listopadu 2, Praha 1


Další akce a výstavy

První plánovací studio IKEA v Praze

První plánovací studio IKEA v Praze

, 15. 7. 2021 - 31. 12. 2025
IKEA, Centrum Westfield Chodov, 1. patro přímo pod food courtem Grand Kitchen, Roztylská 2321/19, Praha 4-Chodov

Produktový design
Výstava - Lucie Koldová: Lightness

Výstava - Lucie Koldová: Lightness

Výstava, 26. 11. 2021 - 26. 2. 2023
Moravská galerie v Brně - Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno

Produktový design
Design a Transformace

Design a Transformace

Výstava, 7. 9. 2022 - 8. 1. 2023
Moravská galerie, UMPRUM, Design Museum Brussels, Trade Mart Brussels, Belgiëplein 1, Brusel

Produktový design