Velká věc

 

Kdy: 22. 3. 2024 - 11. 5. 2024
Kde: Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1

Typ: Výstava
Web: Odkaz

Bienální výstava pražské UMPRUM potrvá do 11. května letošního roku. I Zdroj: UMPRUM Bienální výstava pražské UMPRUM potrvá do 11. května letošního roku. I Zdroj: UMPRUM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze představuje nejnovější projekty studentů a absolventů školy, kteří se svým uměním a designem přispívají k pozitivním změnám ve společnosti. Letošní bienální výstava UMPRUM se snaží překonat pocit bezmoci, který cítíme, když sledujeme současný politický, společenský nebo klimatický vývoj. Výstavou se prolíná idea, že vytvoření velké věci předchází celá řada malých kroků.

Současní mladí autoři a autorky velmi citlivě vnímají, jak se vyvíjí svět kolem nich, a to se odráží i v jejich tvorbě. Kurátorky Marie Kordovská a Anna Sedláček Roubalová se spolu se svým kolegou Petrem Hákem zaměřily na projekty, které k současným celospolečenským problémům přistupují zodpovědně, aniž by si kladly nepřiměřené cíle. „Naši dobu provází pocit paralýzy, pocit, že nemá cenu se snažit. My jsme ale nechtěli, aby výstava působila tísnivým dojmem. Naopak přináší pocit lehkosti a naděje, že je možné obracet situaci v lepší. Vybírali jsme práce, které přináší dosažitelná, hravá řešení nebo novou perspektivu, jak se na svět dívat. Studenti UMPRUM svými projekty dokazují, že každý malý krok vpřed se počítá,“ vysvětlují koncepci výstavy Velká věc její autoři.

Z prací, které budou k vidění ve vstupní dvoraně Technologického centra UMPRUM, bychom mohli jmenovat „sjíždědlo“ Skidder Matěje Neuberta. Ten se zaměřil na staré lyže, které jsou velmi těžké na recyklaci. Jako svůj absolventský projekt vymyslel jednoduchý systém součástek, díky kterým si každý může z lyží, které již dosloužily, metodou DYI udělat sjíždědlo na sníh. Matěj Neubert byl také za Skidder nominován i na cenu Czech Grand Design.

K výstavě vychází katalog Velká věc, který nabízí detailní pohled na vystavené projekty. Doprovází je fotografie děl od Tomáše Zumra. Dále se 9. a 24. dubna mohou zájemci dozvědět více na komentovaných prohlídkách určených pro širokou veřejnost, nebo se 13. dubna zúčastnit workshopu pro děti. Celá ekce potrvá do 11. května.

Více informací naleznete na webu.

Další akce