Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Sugar Be My Caramel: Forever

Datum: 14. 1. 2021 - 4. 2. 2021
Cena: zdarma
Pořadatel: UMPRUM, Metro B, Karlovo náměstí, vstup přes Palackého náměstí , Praha
Odkaz: WWW
Facebook: Událost
Karolína Matušková, Lucie Zelmanová: Sugar Be My Caramel: Forever | Zdroj: NIKA - malá galerie UMPRUM Karolína Matušková, Lucie Zelmanová: Sugar Be My Caramel: Forever | Zdroj: NIKA - malá galerie UMPRUM

Společný projekt studentek Ateliéru fotografie, Karolíny Matuškové a Lucie Zelmanové naleznete v malé galerii UMPRUM - v NICE na zastávce Karlovo náměstí metra B do 4. 2. 2021. Spolupráce svedla autorky k tématům přehnané péče a­­ lásky a jejich­ ontologické nalezení v konkrétním předmětu snubního prstenu, který nese znaky konzumní společnosti, či emočních přání.

Projekt je mnohovrstevnatým hapticko-vizuálním stimulem. Vysílané impulsy nabízí čtení hned skrze několik prizmat: konzumní společnosti, emočních přání a deformací napříč generacemi i­­ zavedené umělecké praxe s­­ nalezenými předměty. Autorky dohromady svedla syntéza témat přehnané péče a­­ lásky a jejich­ ontologické nalezení v konkrétním předmětu snubního prstenu, který je v několika podobách umístěn na korálovitých polypech. Ono spojení pak sleduje biologii a narativ obou druhů objektů. Ty se pohybují na ambivalentních hranách a­­ v­­ kontrastech kritiky kapitalismu oproti materiálnímu či citovému zadostiučinění, jež může poskytnout a nakonec ústí v­­ společné odsouzení ke zkáze. 
 
Nika, z níž je název galerie odvozen, svou situovaností ve veřejném prostoru připomíná výlohu či výkladní skříň. Při bližším zkoumání se však ukazuje, že se nejedná o běžnou nabídku šperků, nýbrž o instalaci, jež v divákovi, potažmo konzumentovi, rozehrává niterný dialog, dobře známý z reklamního prostředí: Chcete se dotknout vyholeného povrchu lesklé sametové draperie? Toužíte získat jeden z vystavených prstenů a více lásky, jste osamělí? Zneklidňuje vás vůbec několik falických tvarů a vyhraněná stylizace napříč genderovým spektrem, nebo si prostě libujete v queer estetice?

Kurátorky: Zuzana Dusilová,  Mariana Pecháčková, Eva Slabá

Info

KDY: od 14. 1. do 4. 2. 2021
KDE: Metro B, Karlovo náměstí, vstup přes Palackého náměstí 
VSTUPNÉ: zdarma