Resonant Echoes – Interaktivní 3D výstava z Ukrajiny

 

Kdy: 1. 8. 2023 - 12. 8. 2023
Kde: Prague City University, Biskupský dvůr 6, Praha 1

Typ: Výstava
Web: Odkaz

Nová pop-up výstava v Prague City University vzešla z workshopů interaktivního umění na Ukrajině. Reflektuje každodenní realitu v zemi sužované nekonečnými teroristickými útoky a zdůrazňuje neustálou potřebu podpory. Výstava bude zakončena solidární dražbou těchto artefaktů. | Zdroj: Prague City University Nová pop-up výstava v Prague City University vzešla z workshopů interaktivního umění na Ukrajině. Reflektuje každodenní realitu v zemi sužované nekonečnými teroristickými útoky a zdůrazňuje neustálou potřebu podpory. Výstava bude zakončena solidární dražbou těchto artefaktů. | Zdroj: Prague City University

Nová pop-up výstava v Prague City University vzešla z workshopů na téma interaktivního umění na Ukrajině. Reflektuje každodenní realitu v zemi sužované nekonečnými teroristickými útoky a zdůrazňuje neustálou potřebu podpory. Výstava bude zakončena solidární dražbou těchto artefaktů.

Ve výstavě jsou využity 3D skeny vytvořené účastníky workshopu pro zvýraznění rozdílů mezi živou kulturou svobodné demokratické společnosti s brutalitou probíhající války, nyní trvající déle jak 500 dní. 
Výstava spojuje tuto hlubokou ukrajinskou realitu s živým galerijním zážitkem skrze digitální 3D kompozice, skenování v reálném čase, virutální realitu a interaktivní multi-projekční systémy. Fyzický rozměr výstavy je zvýrazněn vojenskými artefakty přetvořenými v symboly odolnosti, znovuzrození a potřeby radosti.

Organizátoři si kladou za cíl přiblížit návštěvníkům hloubku ukrajinského ducha a boje za svobodu. Výstava bude zakončena solidární aukcí artefaktů. Výtěžek půjde na nákup vybavení a zásob, které lékaři v první linii naléhavě potřebují.

Umělci: Jiří Vyskočil, Jakub Grosz a studenti zapojeni do 3D workshopů na Ukrajině
Kurátor: Václav Kasalický
_________________________________

This immersive pop-up exhibition emerges from interactive art workshops in Ukraine reflecting on the everyday reality of the country tormented by unending terrorist attacks and highlighting the continuous need for support.

It uses 3D scans created by workshop participants to contrast the vibrant culture of a free, democratic society with the brutalities of an ongoing war, now lasting over 500 days, marked by constant air raid alarms and pervasive anxiety. The exhibition blends these profound Ukrainian realities with a live gallery experience through digital 3D compositions, real-time scanning, virtual reality, and interactive multi-projection systems. A physical dimension is added through military artefacts, repurposed as symbols of resilience, rebirth, and the need for happiness.

This experience aims to ignite a deep feeling of Ukraine’s spirit and struggles, concluding with a solidarity-promoting auction of these artefacts to buy equipment and supplies urgently needed by frontline doctors.

Artists: Jiří Vyskočil, Jakub Grosz, and students of 3D Workshops in Ukraine
Curator: Václav Kasalický

Workshops in UA: 3dworkshop.in.ua/ NAFO CZ X-Ray
Fundraiser: medevac.rocks
Partners: Prague City University, V-Spin, NAFO CZ

Info

KDY: 1.–12. srpna 2023
KDE: Prague City University, Biskupský dvůr 6, Praha 1

Další akce