Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Přednášky doktorandů FUD

Datum: 5. 4. 2017, 11:00
Pořadatel: FUD UJEP, aula č.537, Pasteurova 9, Ústí nad Labem
Odkaz: WWW

Ve středu 5. dubna se v aule č. 537 uskuteční první řada ze série přednášek studentů 2. ročníku doktorského studijního oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně.

Program

od 11 hodin:

Mgr. Viktor Čech – školitel: doc. Jiří Kovanda
Choreografie a moderna – paralelní příběh dějin umění 20. století

MgA. Marija Mandić – školitelka: doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
Correlation between Photography and Video Art and (Documentary) Film

od 13 hodin:

MgA. Jaroslav Prokeš – školitel: doc. Mgr.A. Daniel Hanzlík
Kvality prázdného prostoru ve výtvarném umění

MgA. Eva Pejchalová – školitelka: doc. Mgr. Michaela Thelenová
Sociálně angažované projekty v českém umění