Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Olověný Dušan 2020

Datum: 5. 3. 2020, 20:00 - 23:59
Pořadatel: Spolek posluchačů architektury (SPA), DOX, Poupětova 1, Praha 7
Odkaz: WWW
Facebook: Událost

Studentský Spolek posluchačů architektury při Fakultě architektury ČVUT Vás zve na sedmadvacátý ročník Olověného Dušana, kultovní soutěže o nejlepší studentské projekty a ateliéry. Sošku Olověného Dušana každoročně uděluje nezávislá porota složená z předních českých architektů a designérů.

Galavečer, jehož součástí bude slavnostní vyhlášení výsledků Olověného Dušana 2020, proběhne 5. 3. 2020 ve víceúčelovém sálu DOX+. Nominované a vítězné projekty a ateliéry budou představeny ve dvou kategoriích: architektura a design.

POROTA ARCHITEKTURA

  • Alena Mičeková
  • Eliška Černá
  • Jana Kostelecká
  • Pavel Nasadil
  • Emil Přikryl

POROTA DESIGN

  • Eva Eisler
  • Vít Jakubíček
  • Oldřich Sládek

Mottem letošního ročníku je pak zvnějšku – dovnitř – ven, jehož záměrem je důsledně a pokorně vyslechnout porotu zvenčí, která umožní analyzovat výsledky uvnitř a následně skrze diskuzi otevřít rozpravu o výuce architektury i směrem ven, a to nejen o jejím způsobu, ale především o tématech ateliérových zadání či formách závěrečné prezentace.

Info

KDY: 5. 3. 2020, 20 hodin
KDE: DOX, Poupětova 1, Praha


Zlin Design Week 2020

Zlin Design Week 2020

Design week, 1. 5. 2020 - 8. 5. 2020
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, , Zlín

Grafický design