Martin Šmíd – Velkoformátové kresby

 

Kdy: 2. 3. 2024 - 28. 4. 2024
Kde: Městské muzeum a galerie Hlinsko, Havlíčkova 614, Hlinsko, 539 01, vernisáž výstavy proběhne 1. 3. v 17:00 hodin

Typ: Výstava
Web: Odkaz

Autor je dlouholetý pedagog v oboru designu a umění na Vysočině a v Pardubickém Kraji. Výstava je souborem jeho prací za posledních šest let. Inspirací je nejčastěji krajina Vysočiny a okolí města Polička, kam autor uniká před městem do svého ateliéru v obci Radiměř. Tématem jsou převážně určité výseče z krajiny, netradiční zátiší a nejčastěji je předlohou vlastní zahrada. Velkoformátové kresby ukazují zájem o stavebnost rostlin a stromů, rozmanitost barevných ploch a světelných proměn. Kresby se nesnaží popisně kopírovat krajinu, ale své zážitky nejen z přírody, jsou převáděny intuitivním způsobem na plochu, kde vzniká obraz jakési „vnitřní krajiny“. Formálně se vrací k těm nejstarším prapůvodním technikám, jako je kresba úhlem, pastelem a akrylem. Výsledkem je velkoformátová kresba, která je skládána z mnoha vrstev barevných ploch a šrafur. Toto rozvíjení není nahodilé, ale je prováděno metodicky a koncepčně.

V krajině nalézám cenné inspirace pro vlastní tvorbu, zajímá mě určitá logická stavebnost rostlin a stromů, rozmanitost barevných ploch a světelných proměn. Nesnažím se nijak popisně kopírovat krajinu, ale své zážitky nejen z přírody, převádím intuitivním způsobem na plochu v jiných kompozičních vazbách, kde vzniká obraz jakési „vnitřní krajiny“. Během tvůrčího procesu dochází k projekci vlastních myšlenek, které odráží nejen osobní zážitky a názory. Objevují se zde i témata globálního charakteru, jako například reakce na současnou regulaci počasí pomocí chemie v některých oblastech naší planety, což odkazuje k zamyšlení nad jiným druhem regulace a manipulace v našich životech. Sdělení jsou často zahaléná abstraktní formou, ale název obrazu naviguje diváka jakým způsobem dílo vnímat. Dokonce nemám nic proti úplně volné interpretaci díla. Ve svých kresbách se vracím k těm nejstarším prapůvodním technikám, jako je kresba úhlem, pastelem a akrylem. K této formě se vrácím snad proto, že jsem člověk, který každodenně pracuje v počítačových programech, kde nepřicházím fyzicky do kontaktu s návrhem, ten je pouze digitální, snadno opravitelný, snadno přenositelný a velmi sterilní. Návrat do ateliéru ke klasické technice je tedy pro mě o to radostnější. 

Výstava je souborem jeho prací za posledních šest let. | Zdroj: archiv autoraVýstava je souborem jeho prací za posledních šest let. | Zdroj: archiv autora

Martin Šmíd žije v Radiměři, pracuje v Poličce a Bystřici nad Pernštejnem. | Zdroj: archiv autoraMartin Šmíd žije v Radiměři, pracuje v Poličce a Bystřici nad Pernštejnem. | Zdroj: archiv autora

Předlohou pro černobílé kresby je nejen krajina, ale i předměty sestavené do konstrukcí nebo zátiší, které měním tvarovou redukcí v jakési světelné skelety. Budováním prostoru pomocí světel a stínů vzniká abstraktní architektura, kterou se prolínají přírodní tvary často kontrastující k rovným světelným liniím. Tyto linie určují směr a kompoziční řád celého formátu. Používáním kontrastu rovných i nepravidelných tvarů vzniká napětí, nepravidelnost představuje motivy chaosu, deformace, rozpadu nebo prudké energie a pohybu, zatímco přímé linie znázorňují jakýsi ideál nebo řád, jasnou cestu a trvalost principů. Toto rozvíjení není nahodilé, ale je prováděno metodicky a koncepčně.

. Inspirací je nejčastěji krajina Vysočiny a okolí města Polička, kam autor uniká před městem do svého ateliéru v obci Radiměř. | Zdroj: archiv autora. Inspirací je nejčastěji krajina Vysočiny a okolí města Polička, kam autor uniká před městem do svého ateliéru v obci Radiměř. | Zdroj: archiv autora

Vernisáž výstavy proběhne 1. 3. v 17:00 hodin. 

Další akce