Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

LOOS FOREVER. Setkání s Adolfem Loosem ve Winternitzově vile

Datum: 7. 12. 2020 - 2. 4. 2021
Pořadatel: Winternitzova vila, Na Cihlářce 10, Praha 5
Odkaz: WWW
Křesla Adolfa Loose, do kterého se můžete během výstavy posadit | Zdroj: www.loosovavila.cz Křesla Adolfa Loose, do kterého se můžete během výstavy posadit | Zdroj: www.loosovavila.cz

Výstava Loos Forever ve Winternitzově vile se koná u příležitosti 150. výročí narození architekta Adolfa Loose. Více než klasická výstava je to spíš jakýsi prostor pro setkání s Adolfem Loosem, jeho myšlenkami, inspirací, s jeho přáteli a spolupracovníky v jeho poslední realizované budově. Můžete se posadit do křesla, které používal, číst si nerušeně jeho knížku esejů, poslouchat hudbu, která ho inspirovala a nasát tak dílo Adolfa Loose všemi smysly.

Expozice je rozeseta po Winternitzově vile, která sama je tím největším exponátem. Možnost uspořádat výstavu o Adolfu Loosovi a Karlu Lhotovi přímo v jejich posledním společném díle dává návštěvníkům příležitost osobně prozkoumat to, o čem se dočtou ve výstavních textech.

Winternitzova vila | Zdroj: www.loosovavila.czWinternitzova vila | Zdroj: www.loosovavila.cz

Výstava je uzpůsobena tak, že návštěvník prochází domem, nalézá místnosti, ve kterých se vyskytují panely s texty, fotografie, artefakty připomínající život obou architektů i knihy, které se k nim nějakým způsobem vážou. Expozice je pojata tak, aby představila oba architekty i jejich dílo, diváka nepřehltila, ale neobvyklou formou mu zážitek ozvláštnila. Například do křesel je možno si sednout a knihy se smějí bez omezení číst, budete tak moci myšlenky a dílo Adolfa Loose nasát všemi smysly,“ popisuje „domácí“ atmosféru výstavy její kurátor Daniel Verner.

Portrét Adolfa Loose | Zdroj: www.loosovavila.czPortrét Adolfa Loose | Zdroj: www.loosovavila.cz

„Součástí výstavy jsou také dvě místnosti s novou stálou expozicí věnovanou samotné Winternitzově vile a rodině mého pradědečka Josefa Winternitze, která ve vile žila, ale pro svůj židovský původ o ni byla později připravena a její osud hluboce poznamenal jak holocaust, tak komunismus,“ dodává David Cysař, ředitel Winternitzovy vily.

Info

KDY: 7. 12. 2020–2. 4. 2021
KDE: Winternitzova vila, Na Cihlářce 10, Praha 5