Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Kurz Design jako nástroj pro inovace ve firmách

Datum: 21. 3. 2018 - 22. 3. 2018
Cena: zdarma
Pořadatel: BIC Plzeň, Teslova 3, Plzeň
Odkaz: WWW
Facebook: Událost
Zdroj: Facebook akce Zdroj: Facebook akce

Kurz Design for Enterprises aneb „Design jako nástroj pro inovace ve firmách“, pořádá BIC Plzeň společně s milánskou univerzitou a dalšími italskými partnery v Plzni. Akce přináší zajímavou příležitost nalézt řešení konkrétního projektu či nápadu pod vedením italských odborníků.

Akce je primárně určena pro malé a střední podniky (MSP) včetně OSVČ nebo poradce/konzultanty, kteří poskytují služby MSP za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Zahajovací kurz proběhne ve dnech 21. – 22. 3. 2018 ve Vědeckotechnickém parku v Plzni.

Po zahajovacím kurzu bude následovat individuální distanční studium a online prezentace vlastního projektu či případové studie. Celý tříměsíční kurz bude zakončen v červnu online konferencí účastníka a tutora (obdržení certifikátu).

Vybírat je možné hned z několika témat a modulů, se kterými budou účastníci během případové studie pracovat. Některá témata zazní již během dvoudenní akce v Plzni, například: Design Driven Innovation, Strategic Design for SMEs, Customer-Centered Design.

Témata kurzu:

  • Design jako nástroj pro řízení (v rámci zahajovacího kurzu v Plzni)
  • Design a přidaná hodnota výrobků, služeb (v rámci zahajovacího kurzu v Plzni)
  • Inovativní materiály a technologie
  • Efektivní produkt development
  • Design udržitelných výrobků, služeb

Celý kurz proběhne v angličtině. Absolvování kurzu je bezplatné.

Registrovat se můžete do 15. března na webu www.bic.cz/d4e, kde se také dozvíte podrobnější informace.