Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Komentovaná prohlídka | Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes

Datum: 4. 2. 2023, 15:00 - 16:00
Cena: Zdarma
Pořadatel: Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké nám. 139, Hradec Králové
Odkaz: WWW
Facebook: Událost
Výstava, která netradičně reflektuje život admirála Kryštofa Kolumba. | Zdroj: Galerie moderního umění v Hradci Králové Výstava, která netradičně reflektuje život admirála Kryštofa Kolumba. | Zdroj: Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie moderního umění v Hradci Králové vás zve na komentovanou prohlídku výstavy Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes s kurátorkou Vjerou Borozan. Samotná výstava probíhá do 12. 3. 2023.

Příběh admirála Kryštofa Kolumba, jeho epochální plavby a „objevu nového světadílu“ patří k zakládajícím mýtům moderní západní civilizace. Vychází nejen z vědeckých zpracování historických pramenů a své místo má i v učebnicích dějepisu a zeměpisu. Věnuje se mu řada dobrodružných a historických románů, obrazů, grafik, soch, filmů, oper nebo divadelních inscenací. Ve 20. století se začal proměňovat, zejména po druhé světové válce, kdy se pod vlivem antikoloniálních bojů změnily geopolitické a hospodářské vztahy. Na povrch velkolepého, triumfálního příběhu tak postupně prosakovalo vše, co bylo dlouhodobě zamlčováno a potlačováno.

V současnosti, kdy jsme opět svědky celosvětové diskuse o naléhavosti procesu dekolonizace, spatřujeme příhodný moment pro otevření mnoha otázek spojených s tématem této výstavy. Ta se zaměřuje především na specifika reprezentace Kryštofa Kolumba v českých zemích a jejich kultuře. Zejména na jeho zobrazování v uměleckých dílech vznikajících nebo dostupných ve vymezené lokalitě od druhé poloviny 19. století do současnosti. Zajímá nás nejen to, co tato díla vypovídají o Kolumbovi, ale především o nás samotných, o představách, které si do nich projektujeme. Celek je architektonicky a tematicky strukturován do pěti částí, jež se vzájemně prolínají.

Info

KDY: 4. 2. 2023 15-16 h (výstava je k vidění do 12. 3. 2023)
KDE: Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké nám. 139, Hradec Králové