Group Therapy. Collections in Dialogue

 

Kdy: 26. 4. 2024 - 11. 8. 2024
Kde: GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1 – Staré Město

Typ: Výstava
Web: Odkaz

Výstava Group Therapy. Collections in Dialogue bude probíhat až do 11. srpna. | Zdroj: GHMP Výstava Group Therapy. Collections in Dialogue bude probíhat až do 11. srpna. | Zdroj: GHMP

Německý Telekom je donátorem rozsáhlé sbírky východoevropského umění vzniklého během posledních dvou dekád. Sbírka byla založena v roce 2010 a sídlí v Bonnu. Také GHMP se za posledních deset let podařilo shromáždit poměrně rozsáhlý soubor současného umění od devadesátých let k dnešku. Oproti původnímu návrhu ze strany Nathalie Hoyos a Rainalda Schumachera, kurátorů sbírky, abychom vystavili výběr z této pozoruhodné kolekce, jsme se po vzájemných rozpravách rozhodli pro aktivnější spolupráci mezi našimi institucemi.

V připravovaném projektu přináší GHMP srovnání obou sběratelských přístupů a pokouší se konfrontovat autory a jejich témata ze své i jejich strany. Pozornost obrací také na to, co jedna i druhá instituce reflektují či sledují ve své sbírkotvorné strategii.  

Deutsche Telekom pracuje s celým východoevropským prostorem, čeští umělci jsou v jeho sbírce zastoupeni jen menšinově. Cílem projektu bude postavit české zástupce mladých a mladších generací vedle jejich souputníků ze zbytku zemí bývalého „Východu“ a hledat, v čem jsou na stejné vlně a v čem se mohou dokonce absolutně lišit. Na jejich tvorbu budeme nazírat skrze okruhy, jako jsou Rovnoprávnost a demokracie, Kolektivní autorství, Historie a její aktuální percepce, Co přináší a co negují nové technologie a další.  

GHMP už v minulosti prezentovala ukázky z různých významných zahraničních kolekcí (Sprengel Museum, Hanover, 1993; Švédská královská sbírka, 1995; Moderna Muset, Stockholm, 1999; Rýnské zemské muzeum, Bonn, 2000; Sbírka Berlinische Galerie, 2002; Prinzhornova sbírka, 2009 ad.). Výstavní projekt Group Therapy je připravován v návaznosti na tuto výstavní linku.  

Další akce