FMK NA DESIGNBLOKU 2020

 

Kdy: 7. 10. 2020 - 11. 10. 2020
Kde: Designblok, Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5

Typ: Výstava
Web: Odkaz

Z Prahy do Zlína za pár sekund? Tvořením posedlá virtuální FMK se představí na Designbloku.

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně připravila na říjnový Designblok dvě samostatné instalace. Ty jsou k vidění od 7. do 11. října 2020 v prostorách kláštera svatého Gabriela, který se nachází v sousedství zahrady Kinských na Smíchově. Na přípravách se podílí studenti i pedagogové z jednotlivých ateliérů fakulty.

„Letošní prezentaci FMK na Designbloku formují dvě výrazná zadání: téma „vášeň“, kterým pořadatelé vzdávají hold tvorbě, kráse a řemeslu a téma Covid-19, které tvorbu a komunikaci – ať chceme nebo nechceme – proměňuje v digitální a výstavy ve virtuální,“ říká kurátorka expozice Helena Maňasová Hradská.

Virtuální propojení

Fakulta multimediálních komunikací vytvořila instalaci, která z mnohotvarého prostoru mysli, mlhoviny nápadů a imaginace přenáší diváka prostřednictvím VR přímo do místa, kde mladí tvůrci prezentují výsledky svého studia, kde se tvoří, experimentuje a diskutuje – do virtuální univerzitní galerie G18 ve Zlíně s výstavou závěrečných prací studentů FMK Diplomky 2020. 

Koncepce vychází z původního významu italského termínu disegno (nápad zachycený kresbou), který ilustruje okamžitou potřebu tvůrčího člověka zaznamenat svůj první nápad, a tím jej fixovat do neměnné, hmatatelné či opakovatelné podoby. Z temné nejistoty k zábleskům světla. Virtuální výstava Diplomky 2020, do níž se divák noří prostřednictvím VR brýlí pak rozvíjí téma tvůrčího růst studenta v kreativní osobnost v sekcích home – craft – poetry – future. 

Tento proces dokládají letošní práce na jedné straně ironickou nebo hluboce empatickou reflexí svého rodiště, jazyka a identity, na druhé straně průzkumem možností nových technologií, upcyklace a společensko-kritickým designem.

Propojte se se Zlínem ihned

Virtuální prohlídku galerie G18 si můžete dopřát i ZDE. Fungovat bude na mobilu, tabletu i PC.

Nové materiály pro lepší svět

Druhou expozici FMK na Designbloku má na starost Ateliér Průmyslový design. Ten se dlouhodobě zabývá environmentální problematikou, mimo jiné i ekologickou zátěží vzniklou v důsledku povrchové i hlubinné těžby břidlice. Tentokrát studenti a pedagogové spojili síly se společností Fatra a.s. a navrhli produkty pro domácnost vyrobené z nově vyvinutého recyklovaného polymeru s příměsí břidlice, s cílem představit celý koncept společnosti IKEA.

Vyrobené produkty vizuálně sjednocuje zvolený materiál a jednoduché organické tvarosloví. Důraz je kladen na jejich bezproblémovou funkci, vizuální inovaci, vhodné ergonomické parametry, respektování zvoleného materiálu a jeho konstrukčních a výrobních specifik. Výjimečnost projektu NADOMA potvrzuje první použití tohoto nového materiálu v oblasti produktového designu vůbec. To vše s VÁŠNÍ k designu a s touhou udělat svět lepším místem.

Další akce