Festival m³ / Umění v prostoru

 

Kdy: 16. 6. 2020 - 1. 10. 2020
Kde: Festival m³ / Umění v prostoru, Vršovice různá místa, Praha 10

Typ: Festival
Web: Odkaz

Festival m3 / Umění v prostoru | Zdroj: facebookový profil festivalu Festival m3 / Umění v prostoru | Zdroj: facebookový profil festivalu

Od 16. června do 1. října 2020 proběhne v Praze ve Vršovicích již čtvrtý ročník Festivalu m³ / Umění v prostoru​, který je založen na kombinaci současného umění a zajímavého prostředí pražských ulic. Cílem festivalu není pouze osazování prostoru jednotlivými díly a jeho kultivace, ale i nabourávání stereotypů v práci s veřejným prostorem a rozpoutání diskuze.

Festival m3 je založen na interakci současného umění ve veřejném prostoru a zajímavého prostředí, které je každý rok záměrně voleno v jiné lokalitě naprosto odlišného charakteru. Kurátoři ročníku 2020 Marcel Fišer a Pavel Vančát si vybrali jako hlavní téma historicitu vrstev veřejného prostoru a otázku jejich smysluplné aktualizace.

Jako ideální lokalita pro takový záměr se ukázala uzavřená forma sídliště, po roce 1989 globálně odmítnuta bez hlubší analýzy jejich výhod i negativ. Až v posledních letech vlna odborného zájmu vyvrcholila dvěma velkými výstavami v Uměleckoprůmyslovém muzeu a v Moravské galerii v Brně, jež převážně negativní pohled korigovaly. Se sídlišti těsně souvisí i problematika umění ve veřejném prostoru socialistické éry, které bude výstavou zčásti tematizováno.

Z několika lokalit, které připadaly v úvahu, nakonec kurátoři zvolili sídliště Vlasta v Praze-Vršovicích (a jeho širší okolí). To v sobě z pohledu festivalu spojuje několik kvalit. Jde o dobře dostupný, architektonicky kvalitní a svým vymezením velmi kompaktní prostor se zajímavou historií. Vzniklo na počátku normalizace pro vojáky
z povolání, přesídlené z Milovic, kam byla po okupaci 1968 dislokována sovětská armáda. Není proto náhodou, že výzdobu uměleckými díly zajišťovalo Armádní výtvarné studio, konkrétně jeho dva čelní reprezentanti Vendelín Zdrůbecký (figurální plastika) a Radomír Kolář (mozaiky); studio zde údajně dokonce mělo své sídlo.

Sídliště se nachází na rozhraní několika různorodých historických celků, do nichž může festival expandovat, ať už jsou to Vršovice jako historická prvorepubliková residenční čtvrť, průmyslový komplex Kooh-i-noor s bohatou kulturní tradicí, spojenou především se jmény Waldes a Kupka, kulturní dům Eden v těsném sousedství, pocházející opět z období normalizace a dnes zavřený, nebo nedaleké obchodní centrum Eden z nedávné doby, zaměnitelné s mnoha jinými a samozřejmě zcela bez veřejného umění.

Kurátoři: Pavel Vančát + Marcel Fišer

KDY: 16. 6. – 1. 10. 2020
KDE: Praha 10, Vršovice, různá místa

Další akce