Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

DŮM X MUD

Datum: 19. 9. 2020 - 31. 1. 2021
Cena: 60 CZK
Pořadatel: Muzeum umění a designu Benešov, Malé náměstí 74, Benešov
Odkaz: WWW
Facebook: Událost

Výstava DŮM X MUD prezentuje nejen významné architektonické realizace, ale také problematiku územního plánování a tvorby města. Budou zde vystaveny jak modely jednotlivých staveb, tak dokumentace okolností jejich vzniku. Návštěvník tak pozná například pozadí komplikované výstavby hotelu Karlov od Ladislava Lábuse, ale i provázanost rekonstrukce radnice od Josefa Pleskota s novým demokratickým zřízením.

Vernisáž

V pátek 18. září Muzeum umění a designu zahajuje první velkou výstavu benešovské architektury. Výstavní projekt s názvem DŮMX MUD zahrnuje čtyři výstavy. Ta hlavní nese rovněž název DŮM X MUD a rozprostírá se ve všech zrekonstruovaných prostorech Muzea umění a designu. 

Výstavní projekt DŮM X MUD představí veřejnosti poprvé nejlepší stavby Benešova. | Foto: Viktor SzemzoVýstavní projekt DŮM X MUD představí veřejnosti poprvé nejlepší stavby Benešova. | Foto: Viktor Szemzo

Představuje nejzajímavější stavby Benešova a zkoumá architekturu z mnoha úhlů a rovin – od architektů a představitelů města přes historii, územní plány a budoucnost města po město jako živoucí organismus tvořený lidmi. Další částí projektu je site-specific instalace Diany Winklerové Po-city, která přenáší město do osobního prostoru jednoho pokoje. Při příležitosti 140 let od narození Otakara Novotného bude možné v Městské výstavní síni zhlédnout výstavu o tomto významném architektovi. Další součást projektu DŮM X MUD je i venkovní panelová výstava umístěná v Tyršově ulici s názvem Benešov technický industriální. Výstavy budou otevřeny do konce ledna 2021. Celý projekt završí objemná publikace benešovské architektury, která vyjde na jaře 2021.

Stavby v kontextu města

Kurátorky přemýšlely o městě jako o celku a neustále se proměňujícím organismu. Výstavou se snaží poukázat na nutnost přemýšlet o jednotlivých stavbách v kontextu místa. Na příkladech jednotlivých často historicky hodnotných budov a na několika územních plánech chtějí zachytit vývoj a proměnu, kterou město zejména během posledních 150 let prodělalo. 

„V Benešově se nachází hned několik realizací od významného architekta a benešovského rodáka Otakara Novotného. Za zmínku stojí i realizace od významných architektů Josefa Pleskota či Ladislava Lábuse, kteří výrazně formovali tvář města a jeho stavební vývoj po roce 1989,” popisuje kurátorka Lenka Chýlová.

Program

Na diváky čeká i řada komentovaných kurátorských prohlídek, procházek po městě, debata s Josefem Pleskotem a dalšími, Pecha Kucha v Benešově věnovaná architektuře nebo přednáška Davida Vávry. Pro všechny je také připravena městská hra, která hráče provede 7 zajímavými místy Benešova.

Hlavní výstava DŮM X MUD je rozdělena do 3 hlavních částí. V první části se věnuje územnímu plánování a rozvoji a vývoji města skrze historické stavby, které se ve městě dochovaly. Klíčové je vystavení dvou plánů od Josefa Pleskota z počátku 90. let. První je územní plán, který vytvořil na zadání radnice a druhý navrhuje celkové urbanistické řešení města, včetně konkrétních návrhů na změnu. Tuto vizi může návštěvník porovnat také s modelem města, který vytvořili diplomanti FA ČVUT v roce 2017. 

Město Benešov | Foto: Viktor SzemzoMěsto Benešov | Foto: Viktor Szemzo

Druhá místnost je zaměřena na občanskou vybavenost města, reprezentativní budovy, ale také na nutnou proměnu, kterou město neustále prochází. Návštěvník zde uvidí model Radnice, zapůjčený z Národní galerie nebo model Hotelu Karlov. Obě stavby byly oceněny i odbornou veřejností. Pozornost bude věnována také stavbám, které se nedochovaly. Návštěvník si může prohlédnout mapu a historické fotografie, které zachycují proměnu Benešova během posledních 100 let.

Ve třetí místnosti se nachází plán Pivovaru Ferdinand. Estetizace industriálních staveb, technických inovací a právě i architektonických plánů je tématem, které by si jistě zasloužilo větší prostor. Výstava prezentuje plány v co nejlepší kvalitě, aby bylo jejich zhlédnutí pro diváky zážitkem. Třetí část je také zaměřena na vztah architekta a investora. Kurátorka Barbora Ficková vysvětluje: „Společnost často vnímá architekta jako samostatný subjekt, který danou stavbu vytvořil. Během přípravy výstavy jsme si ale uvědomovali, že stejně důležitou roli hraje investor, ať už se jedná o soukromníka nebo o město. Potřeba jasného zadání dohromady s dostatečně volnou rukou není vždy samozřejmostí. Vede však k nejlepším výsledkům.”

Info

KDY: 19. 9. 2020 – 31. 1. 2021
KDE: Muzeum umění a design Benešov, Malé náměstí 1700, 25601 Benešov


Další akce a výstavy

DŮM X MUD

DŮM X MUD

Výstava, 19. 9. 2020 - 31. 1. 2021
MUD Benešov, Malé náměstí 74, Benešov

Interiér & architektura
Festival umění a kreativity ve vzdělávání DOX

Festival umění a kreativity ve vzdělávání DOX

Workshop, 20. 1. 2021 - 6. 2. 2021
DOX centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7

Interiér & architektura
Virtual City Walks

Virtual City Walks

Exkurze, 23. 1. 2021 - 27. 2. 2021
CAMP Praha, ONLINE

Interiér & architektura