Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Den otevřených dveří pro zájemce o magisterské studium / FUD UJEP 2020

Datum: 29. 1. 2020, 08:00 - 16:00
Pořadatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - UJEP, Pasteurova 9, Ústí nad Labem
Odkaz: WWW
Facebook: Událost
Den otevřených dveří pro zájemce o magisterské studium / FUD UJEP 2020 | Zdroj: fud.ujep.cz Den otevřených dveří pro zájemce o magisterské studium / FUD UJEP 2020 | Zdroj: fud.ujep.cz

Fakulta umění a designu UJEP zve zájemce o navazující magisterské a doktorské studium na den otevřených dveří, který proběhne 29. ledna 2020.


Fakulta umění a designu UJEP pořádá dne 29. 1. 2020 Den otevřených dveří určený především pro zájemce o navazující magisterské studium v programech Design, Výtvarná umění a oboru Kurátorská studia a pro zájemce o doktorské studium v oboru Vizuální komunikace.
(Den otevřených dveří pro bakalářské studium na FUD proběhl již 6. 11. 2019, protože termín pro podání přihlášek do bakalářského studia je už 16. 1. 2020. I přesto mohou tuto fakultu bakalářští uchazeči samozřejmě navštívit také.)

Návštěvu a konzultaci v jednotlivých ateliérech je vhodné si předem domluvit s pedagogy příslušného ateliéru. Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na stránkách fakulty. 

V případě dalších dotazů ohledně přijímacího řízení se můžete obracet v čase 11–14 hodin na:

doc. Mgr. Michaelu Thelenovou, proděkanku pro studium (pro programy Design, Výtvarná umění a doktorské studium) – místnost č. 522

prof. Mgr. Michala Kolečeka, Ph.D., vedoucího Katedry dějin a teorie umění (pro obor Kurátorská studia) – místnost č. 209

Info

KDY: 29. 1. 2020
KDE: FUD UJEP, Pasteurova 9, Ústí nad Labem


Artsemestr zima 2020 / UMPRUM

Artsemestr zima 2020 / UMPRUM

Klauzury, 29. 1. 2020 - 3. 2. 2020
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80/3, Praha 1

Produktový design
Zimní klauzury AVU / dny otevřených dveří 2019/2020

Zimní klauzury AVU / dny otevřených dveří 2019/2020

Klauzury, 17. 1. 2020 - 19. 1. 2020
Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, Praha

Teorie a historie
Den otevřených dveří UTB 2020

Den otevřených dveří UTB 2020

Den otevřených dveří, 6. 2. 2020, 09:00 - 16:00
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, náměstí T. G. Masaryka 5555, Zlín

Teorie a historie