CRITTERS: Sebastiano Tomasso, Aidan Zukowski

 

Kdy: 16. 2. 2024 - 31. 3. 2024
Kde: Muzeum umění a designu Benešov, Malé náměstí 74, Benešov

Typ: Výstava
Web: Odkaz

CRITTERS: Sebastiano Tomasso, Aidan Zukowski | Zdroj: MUD Benešov CRITTERS: Sebastiano Tomasso, Aidan Zukowski | Zdroj: MUD Benešov

Archeologové odkrývají fiktivní artefakty z budoucnosti. Mladí umělci svou intervencí vybízejí k péči i hravosti.

Každý organismus existuje v delikátním propletení s životem okolo něj. Člověk není výjimkou, a přesto žije s naivní představou o své vlastní odolnosti. Má určitou zodpovědnost ke svému prostředí, která se vytrácí v moři vjemového šumu, ve víru každodenního stresu a v systematické iluzi individualismu. Výstava Critters odkrývá osudy naší planety skrz paměti budoucích generací, které jsou nevyhnutelně selektivní a zkreslené nostalgií. Vyzývá tak diváctvo k pomyslné cestě časem do Země vytvořené současným způsobem života.    

Sebastiano Tomasso (1996) vystudoval obor vizuální komunikace na Leeds Art University. Prostřednictvím abstrakce, asemického písma a post-vandalistické instalace zachycuje pomíjivost každodennosti a objevuje v ní nepatrné krásy. Nabízí tak jistý nadhled: igelitový pytlík poletující ve větru je odpad, ale připomíná také tanec translucentní medúzy. Tomasso pracuje s tradičními médii i se škálou městských i přírodních nálezů, pokladů a odpadů.  

Aidan Zukowski (1997) dokončuje magisterské studium průmyslového designu na umprum. Ve svém volném čase se věnuje také malbě, fotografii a hudbě, skrz které zkoumá mimo jiné roli technologie v době pozdního kapitalismu.  

Výstava svým motivem i produkcí volně navazuje na téma péče a hnutí nerůstu, jemuž se MUD* začalo intenzivněji věnovat od konce roku 2022.

Kurátorka: Karolína Varvařovská
Vernisáž: čtvrtek / 15. 2. 2024 / 19.00

Další akce