Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek
1. místo designérské soutěže / Zuzana Knapková 1. místo designérské soutěže / Zuzana Knapková

Soutěž: Může design zlepšit úroveň pohřbívání u nás?

Typ soutěže: Otevřená soutěž
Počet přihlášených: 320
Počet vítězů: 3

Motivace zadavatele

Správa pražských hřbitovů (SPH) pečuje celkem o 29 hřbitovů v Praze a je tedy přímým svědkem pozvolné devalvace funerální kultury, ke které v posledních letech dochází. Cítí se být za současnou situaci zodpovědná a chce ji změnit. Proto svými projekty aktivně usiluje o obnovení zájmu veřejnosti o funerální kulturu i téma konce života obecně. 

Na utváření funerální kultury se spolupodílí hned několik činitelů – jsou to pozůstalí, pohřební služby, kameníci, správci hřbitovů, výrobci rakví a dalšího zboží.

„Pokud pohřební služby nabízejí jeden způsob pohřbu – půlhodinové setkání v ošklivé obřadní síni, Petr Spálený a Ave Maria v úpravě pro výtahy a smuteční obřady, najatý řečník s kupou trapných frází – lidé mají volbu si objednat tento obřad, nebo absolvovat pohřeb tzv. bez obřadu. Dle mého je třeba srovnat nejdřív úroveň služeb, ze kterých pozůstalí vybírají tady a tam… Poskytovatel pohřebních služeb musí fungovat i jako opinion maker, musí úroveň oboru kultivovat,“ popisuje Martin Červený, ředitel správy pražských hřbitovů, současnou tristní situaci, kterou by chtěl změnit například prostřednictvím designérské soutěže.

Role CZD

CZECHDESIGN byl osloven jako organizátor soutěže. A tak CZECHDESIGN a Správa pražských hřbitovů vyhlásily v únoru roku 2015 designérskou soutěž na téma funerální design. Zadáním soutěže bylo navrhnout náhrobek či urnu určenou k umístění na hřbitovech, jako novou alternativu k produkci na současném českém trhu. Do 31. března 2015 mohli posílat své návrhy všichni čeští a slovenští designéři, architekti, sochaři, či studenti těchto uměleckých oborů.

Soutěži předcházela dvouměsíční příprava, během které se vytvořily soutěžní podmínky, styl vizuální komunikace a plán propagace.

Plakát k soutěži na téma funerální design, grafika: Lucie ValérováPlakát k soutěži na téma funerální design, grafika: Lucie Valérová

Propagaci soutěže jsme zacílili zejména na umělecké školy pomocí plakátů, letáků a emailové komunikace s vedoucími ateliérů. Dále jsme informaci o soutěži šířili nejen na našich webových stránkách, ale také na všech dalších zavedených stránkách o designu v České republice. K propagaci jsme využili dostupné sociální sítě a newslettery. Před deadlinem o soutěži informoval několikrát také Český rozhlasRadio Wave, webové portály jako Design Mag, Design Portál, Insidecore, Design Cabinet CZ, kulturissimo.cz, designreader.org a další.

Výsledek

Téma funerálního designu se ukázalo být pro mladé tvůrce velmi atraktivní. Do soutěže se přihlásilo celkem 320 návrhů, konceptů či přístupů, ze kterých porota anonymně vybrala 3 vítěze. Soutěžní práce hodnotili Martin Červený, ředitel Správy pražských hřbitovů, Jana Vinšová, manažerka CZECHDESIGN, Jakub Berdych, designér a zakladatel studia Qubus a Ondřej Císler, architekt a vedoucí ateliéru na FA ČVUT.

Vítězům byly vyplaceny finanční odměny: 1. místo / 30 000 Kč, 2. místo / 20 000 Kč, 3. místo / 10 000 Kč.

"Sešly se stovky prací, z nichž nezanedbatelná část byla skutečně podnětná a svěží. Fakt, že zvítězily relativně obecně přijatelné návrhy vysoké kvality, je pro mne osobně potvrzením stoupající úrovně českého designu a architektury. Nebylo potřeba vybírat z exaltovanějších přístupů, zároveň nezvítězily pragmatismus a konvence jak je obvyklé, ale kvalita a elegance," řekl o výběru vítězných prací porotce Ondřej Císler.

Krom vítězů porota vytvořila také výběr 34 nejzdařilejších prací, které byly spolu s vítěznými návrhy prezentovány v GALERII CZECHDESIGN. Původně výstava nebyla plánovaná. O její realizaci rozhodl velký zájem soutěže a médií. Přestože trvala necelé 2 týdny, navštívili ji více jak 200 návštěvníků.

Výstava výsledků soutěže na téma funerální design v GALERII CZD, foto: Jan HromádkoVýstava výsledků soutěže na téma funerální design v GALERII CZD, foto: Jan Hromádko

 S autory vybraných návrhů v současnosti (červen 2015) probíhá komunikace o rozpracování návrhů pro realizaci. Následně budou vybrané náhrobky a urny představoveny v prostorách pražských hřbitovů s odkazem na kameníka / výrobce, u kterého si vybraný návrh mohou pozůstalí objednat.

Pomocí soutěže se bezesporu podařilo probudit zájem veřejnosti o téma spojené s funerální kulturou a tímto prvním projektem započít diskuzi. Svědčí o tom nejen pozitivní reakce ze stran tvůrců i návštěvníků galerie, ale zejména zájem médií (Česká televize, Český rozhlas, příloha Pátek Lidových novin, TV Barrandov), které na základě tohoto projektu o problematice funerální kultury informovali.

Jak to vidí SPH

„Počet a kvalita soutěžních návrhů dávají naději, že se můžeme dočkat renesance autorské funerální tvorby. Osobně vnímám průběh a výsledky soutěže jako potvrzení trendu probouzení zájmu o téma smrti a umírání. Nelze již paušalizovat vztah Čechů k jejich mrtvým. Pragmatismus a lhostejnost střídá návrat kultu, úcta k předkům a zájem o vlastní kořeny,“ komentuje výsledky soutěže ředitel Správy pražských hřbitovů Martin Červený.

Galerie

Další Case Studies

Díky design kolekci Nábytkem roku 2017

Díky design kolekci Nábytkem roku 2017

Typ soutěže: uzavřená
Trvání: 11 měsíců
Počet vítězů: 1 - Lenka Damová & Boris Klimek
Počet oslovených: 3
Ocenění Red Dot i nominace na Výrobce roku. Firma z Vysočiny sází na design

Ocenění Red Dot i nominace na Výrobce roku. Firma z Vysočiny sází na design

Typ soutěže: otevřená
Trvání: 15 měsíců
Počet přihlášených: 141
Počet vítězů: 2 - prof. Arch Jiří Pelcl a Bc. Martin Zapletálek