Zavřít

Milí designéři,
chceme zjistit, jak vám novinky o vašem oboru zprostředkovat co nejlépe.

Pomozte nám zodpovězením 7 otázek

Po dvou propadácích se město obrátilo na CZECHDESIGN

Typ soutěže: otevřená dvoukolová soutěž
Počet přihlášených: 164
Počet vítězů: 1 - grafické studio Ondřej Zámiš

Město Liberec našlo fungující vizuální identitu díky dvoukolové otevřené soutěži. Nová identita od grafického designéra Ondřeje Zámiše velmi dobře funguje v tiskovinách a při propagaci města směrem k turistům. 

„Soutěže tohoto typu, kdy je cílem spolupráce s kreativci, jsou velmi specifické, a proto jsme ocenili pomoc odborníků z Czechdesign. Je dobře, že město konečně bude mít jednotný vizuální styl, protože bez něj byla podoba našich propagačních materiálů rozbitá. Nový grafický manuál nám nejen usnadní práci s grafickými materiály města, ale také výrazně zpřehlední naši komunikaci s návštěvníky Liberce.“
Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

MOTIVACE ZADAVATELE

Nový jednotný vizuální styl musí nahradit stávající logo a sjednotit roztříštěnou podobu grafické prezentace města s důrazem na komunikaci směrem k návštěvníkům města a turistům. Soutěž na nový vizuální styl vyhlásil Liberec dvakrát sám neúspěšně. Důvodem byl nízký počet prací, které dostatečně nereprezentovaly požadavky na kvalitu stanovené vyhlašovatelem. Vedení města se jednohlasně shodlo, že výsledky designérské soutěže musí přinést kvalitní prezentaci města. Proto se Liberec rozhodl svěřit organizování soutěže do rukou organizace Czechdesign.

tweet na twitterové stránce města Libercetweet na twitterové stránce města Liberce

ZADÁNÍ PRO DESIGNÉRA

Czechdesign na základě konzultací se zástupci Města Liberec připravil zadání a kompletní pravidla otevřené dvoukolové soutěže pro designéry. Návrh měl být výstižný, zapamatovatelný, nezaměnitelný a mít jednotnou myšlenku. Zvláštní důraz byl kladen na práci s fotografií. Vedle představení navrhovaného vizuálního stylu designéři odevzdávali také řadu výstupů, na kterých svůj koncept představili v praxi, jako např. leták a plakát pro kulturní akci pořádanou městem nebo návrh propagačního předmětu.

PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

Po oficiálním vyhlášení soutěže následovala intenzivní mediální kampaň skrze webové stránky, sociální sítě i mediální partnery Czechdesign, jejímž cílem bylo dát vědět o soutěži designérům a zároveň veřejnost informovat o cílech a potřebnosti celého projektu. Do prvního kola soutěže se přihlásilo 164 návrhů, ze kterých odborná porota složená ze zástupců Města Liberec a nezávislých odborníků vybrala k postupu do 2. kola tři finalisty. Ve druhém kole odevzdali designéři již část grafického manuálu a osobně porotě svůj návrh prezentovali. Oficiální vyhlášení vítězů proběhlo na tiskové konferenci a doprovázel ho nevídaný mediální zájem celostátních i regionálních médií, diskuze na sociálních sítích a ohlasy obyvatel města.

facebookové stránky města Liberecfacebookové stránky města Liberec

VÝSLEDEK

Město Liberec našlo fungující vizuální identitu. Vítěz soutěže, grafický designér Ondřej Zámiš, který má na kontě například vizuální identitu prezentačního centra UNESCO v Kutné Hoře, se pro město Liberec stal partnerem pro dlouhodobou spolupráci, v rámci které postupně uvádí nový vizuální styl do praxe. Výsledky soutěže a následné spolupráce designéra s městem se již objevují po celém Liberci. Jak toto staré město oživuje nový mladistvý vzhled tak již můžeme posoudit na vlastní oči. „Šipka nahoru se ujala i v komunikaci občanů na sociálních sítích,“ říká projektová manažerka soutěže Michaela Holubec Birtusová. „Znak si rychle přivlastnili a používají jej ve spojení s Libercem, funguje tak nejen jako pasivní logo, ale i jako součást psaného jazyka Liberečanů."

nové logo města Liberec, autor: Ondřej Zámišnové logo města Liberec, autor: Ondřej Zámiš

Galerie

Ke stažení

liberec-graficky-manual.pdf 7 MB Stáhnout

Další Case Studies

Městská divadla pražská jsou konečně vidět díky nové vizuální identitě

Městská divadla pražská jsou konečně vidět díky nové vizuální identitě

Typ soutěže: jednokolová, uzavřená
Počet vítězů: 1 - Ondřej Zámiš a Roman Černohous
Počet oslovených: 6
Národní galerie našla s pomocí CZECHDESIGN novou vizuální identitu

Národní galerie našla s pomocí CZECHDESIGN novou vizuální identitu

Typ soutěže: dvoukolová uzavřená
Počet vítězů: 1 - studio Najbrt
Počet oslovených: 10
Soutěž z ČR definuje podobu obalů Nescafé Azera na evropských regálech

Soutěž z ČR definuje podobu obalů Nescafé Azera na evropských regálech

Typ soutěže: otevřená soutěž pro designéry a ilustrátory
Trvání: 6 měsíců
Počet přihlášených: 314
Počet vítězů: 18